Psalmi 2

Study

              |

1 Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?

2 Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika Njegovog.

3 "Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."

4 Onaj, što živi na nebesima, smeje se, Gospod im se podsmeva.

5 Pa im govori u gnevu svom i jarošću svojom zbunjuje ih:

6 "Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj."

7 Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.

8 Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.

9 Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."

10 Sad, carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!

11 Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.

12 Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju!

Scroll to see more.