Jevanðelje po Mateju 2

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Mateju 1   Jevanðelje po Mateju 3 →

1 A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu:

2 Gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli Njegovu zvezdu na istoku i došli smo da Mu se poklonimo.

3 Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.

4 I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: Gde će se roditi Hristos?

5 A oni mu rekoše: U Vitlejemu judejskom; jer je tako prorok napisao:

6 I ti Vitlejeme, zemljo Judina! Ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.

7 Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad se pojavila zvezda.

8 I poslavši ih u Vitlejem, reče: Idite i raspitajte dobro za dete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.

9 I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvezda koju su videli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gde beše dete.

10 A kad videše zvezdu gde je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.

11 I ušavši u kuću, videše dete s Marijom materom Njegovom, i padoše i pokloniše Mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.

12 I primivši u snu zapovest da se ne vraćaju k Irodu, drugim putem otidoše u svoju zemlju.

13 A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: Ustani, uzmi dete i mater Njegovu pa beži u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dete da Ga pogubi.

14 I on ustavši uze dete i mater Njegovu noću i otide u Misir.

15 I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši šta je Gospod rekao preko proroka koji govori: Iz Misira dozvah Sina svog.

16 Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobiše svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dve godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca.

17 Tada se zbi šta je kazao prorok Jeremija govoreći:

18 Glas u Rami ču se, plač, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahila plače za svojom decom, i neće da se uteši, jer ih nema.

19 A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.

20 I reče: Ustani, i uzmi dete i mater Njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu detinju.

21 I on ustavši, uze dete i mater Njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.

22 Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mesto Iroda oca svog, poboja se onamo ići; nego primivši u snu zapovest, otide u krajeve galilejske.

23 I došavši onamo, namesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati.

← Jevanðelje po Mateju 1   Jevanðelje po Mateju 3 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 113, 117, 1171, 1462, 1502, 1540, 2135 ...

Apocalypse Revealed 277, 503, 526, 913

Sacred Scripture 23

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: