ကမ္ဘာ ဦး 5:18

Studovat vnitřní smysl

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ကမ္ဘာ ဦး 5:17    Celá kapitola    ကမ္ဘာ ဦး 5:19 →

18 ယာရက်သည် အသက်တရာခြောက်ဆယ်နှစ်နှစ် ရှိသော် သားနောက်ကိုမြင်လေ၏။

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 513, 514


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 463

Skočit na podobné biblické verše

ယုဒ 1:14

Vysvětlení slova/fráze

ယာရက်
'Jared' in Genesis 5:15, signifies a sixth church from Adam.

တရာ
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ခြောက်ဆယ်
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

နှစ်
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...


To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...


Přeložit: