Ezekiel 31:15

Study

             |

15 “Abeipa KHAZOHPA chata he tana heta a tah: Sheôl lâta a zu noh liana chata ti a thu ngaitapa cha a mâchhie pasasa na ta, a chavahzy pahâsa na ta, ti hluhpizy cha lo leipa ei ta; Lebanaw ano mâchhie pasasa hra na ta, lyurâhpa tho zydua ano vâta ama panao khai haw.