לוק 3:31

Study

             |

31 בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃