Shmuel A 18

Studovat vnitřní smysl

Hebrew: Modern     

← Shmuel A 17   Shmuel A 19 →

1 ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו׃

2 ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃

3 ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃

4 ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו׃

5 ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול׃

6 ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשור והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים׃

7 ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו׃

8 ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה׃

9 ויהי שאול עון את דוד מהיום ההוא והלאה׃

10 ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול׃

11 ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים׃

12 וירא שאול מלפני דוד כי היה יהוה עמו ומעם שאול סר׃

13 ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר אלף ויצא ויבא לפני העם׃

14 ויהי דוד לכל דרכו משכיל ויהוה עמו׃

15 וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו׃

16 וכל ישראל ויהודה אהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם׃

17 ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים׃

18 ויאמר דוד אל שאול מי אנכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי אהיה חתן למלך׃

19 ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה׃

20 ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו׃

21 ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום׃

22 ויצו שאול את עבדו דברו אל דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך׃

23 וידברו עבדי שאול באזני דוד את הדברים האלה ויאמר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך ואנכי איש רש ונקלה׃

24 ויגדו עבדי שאול לו לאמר כדברים האלה דבר דוד׃

25 ויאמר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלשתים׃

26 ויגדו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים׃

27 ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל בתו לאשה׃

28 וירא שאול וידע כי יהוה עם דוד ומיכל בת שאול אהבתהו׃

29 ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים׃

30 ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמו מאד׃

← Shmuel A 17   Shmuel A 19 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9825


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 395

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 26:28, 31:2, 34:12, 37:8, 11, 44:30

Shemot 15:20

Shoftim 1:19, 14:20, 16:20

Shmuel A 3:19, 9:21, 14:24, 49, 15:28, 16:14, 15, 23, 17:25, 19:1, 7, 8, 9, 10, 20:8, 17, 33, 21:12, 22:8, 23:18, 25:28, 29:5

Shmuel B 1:26, 3:13, 5:2, 10, 6:16, 20, 7:9, 18, 11:15, 21:8, 23:1

Melachim A 4:12

Melachim B 18:7

Dvrei Yamim A 6, 13

Dvrei Yamim B 17:3

אסתר 10:3

Mishlei 18:24, 26:24, 25, 27:4, 29:5

Keholet 4:4

Významy biblických slov

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

הכה
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

מלחמות
'Wars,' in the Word, signify spiritual war, which consists of challenging truth, and are conducted by rationalizations from falsities. This is why the ministry of...

יד
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

חתן
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ערלות
Heaven is filled with the love and delight of marriage, which has its origin in the marriage of love and wisdom in the Lord and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 David and Jonathan Story Ladder
Illustrate three parts of the story about these close friends
Activity | Ages 7 - 12

 Friends
True friendship is where you forget about yourself and think only of making the other person happy. This is the kind of friendship the Lord wants us to have.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Friendship
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Hearts Knit Together
Combine two hearts together by threading yarn through holes around the edges
Project | Ages 4 - 6

 Jonathan and David
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonathan Gives David His Robe
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonathan's Gifts Prepare David for Battle
Looks at Jonathan's gifts to David. How can friends help each other by giving them spiritual weapons for spiritual struggles?
Activity | Ages 11 - 14

 Personal Accountability
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Quotes: Looking for the Good in Others
Teaching Support | Ages over 15

 Story of Jonathan and David Collage
Illustrate Jonathan and David’s friendship with a collage that shows them “standing out” from the background
Project | Ages 6 - 12


Přeložit: