Δευτερονόμιο 10:8

Study

              

8 Κατ' εκεινον τον καιρον εξεχωρισεν ο Κυριος την φυλην του Λευι, δια να βασταζη την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου, να παρισταται ενωπιον του Κυριου δια να υπηρετη αυτον, και να ευλογη εν τω ονοματι αυτου, εως της ημερας ταυτης.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 8. And in that state it is revealed to the soul by the Lord that all its salvation is from the love and mercy of the Lord and conjunction with Him (Levi); it is this alone which supports the new regenerate will by which the soul is united to heaven; it is this which leads the soul to seek the presence of the Lord and to carry out His will, and gifts it with heavenly blessings by conforming it to the Divine Likeness (or the Lord Jesus Christ) in every state.
Přeložit: