Numbrid 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Need on Aaroni ja Moosese järglased ajast, mil Issand rääkis Moosesega Siinai mäel.

2 Need on Aaroni poegade nimed: Naadab, esmasündinu, Abihu, Eleasar ja Iitamar;

3 need on Aaroni poegade, võitud preestrite nimed, kelle käsi oli täidetud preestriametiks.

4 Aga Naadab ja Abihu surid Issanda ees, kui nad Siinai kõrbes viisid Issanda ette võõra tule, ja neil ei olnud lapsi. Nii olid Eleasar ja Iitamar preestriametis oma isa Aaroni palge ees.

5 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

6 'Too Leevi suguharu ja sea see preester Aaroni ette teda teenima!

7 Nemad teostagu, mis on tema ülesandeks ja mida terve kogudusetelgi ees olev kogudus peab tegema: toimetagu elamu teenistust!

8 Nemad hooldagu kõiki kogudusetelgi riistu ja Iisraeli laste kohustusi, toimetades elamu teenistust!

9 Anna leviidid Aaronile ja tema poegadele; nad on Iisraeli laste seast antud täielikult temale.

10 Aga käsi Aaronit ja tema poegi, et nad peaksid oma preestriametit! Võõras, kes ligineb, surmatagu!'

11 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

12 'Mina, vaata, olen võtnud leviidid Iisraeli laste seast kõigi Iisraeli laste esmasündinute, emakoja avajate asemel. Leviidid olgu minu päralt!

13 Sest minu päralt on iga esmasündinu: päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin ma enesele kõik esmasündinud Iisraelis, niihästi inimesed kui loomad. Nad on minu päralt. Mina olen Issand!'

14 Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes, öeldes:

15 'Loe ära Leevi pojad nende perekondade kaupa, nende suguvõsade kaupa; loe ära kõik meesterahvad, ühe kuu vanused ja üle selle!'

16 Ja Mooses luges nad ära Issanda sõna peale, nagu teda kästi.

17 Ja need olid Leevi pojad nimeliselt: Geerson, Kehat ja Merari.

18 Ja need olid Geersoni poegade nimed oma suguvõsade järgi: Libni ja Simei.

19 Ja Kehati pojad oma suguvõsade järgi olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.

20 Ja Merari pojad oma suguvõsade järgi olid Mahli ja Muusi. Need olid Leevi suguvõsad oma perekondade kaupa.

21 Geersonist põlvnevad libnilaste suguvõsa ja simeilaste suguvõsa. Need olid geersonlaste suguvõsad.

22 Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, neid, keda neist loeti, oli seitse tuhat viissada.

23 Geersonlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu taha, lääne poole.

24 Ja geersonlaste isakoja vürst oli Eljasaf, Laeli poeg.

25 Geersoni poegade hooleks oli ühenduses kogudusetelgiga elamu ja telk, selle kate ja kogudusetelgi ukse eesriie,

26 õue seinavaibad ning elamu ja altari ümber oleva õue ukse kate ja selle nöörid - kõik sellega ühenduses olev töö.

27 Kehatist põlvnevad amramlaste suguvõsa, jisharlaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa ja ussiellaste suguvõsa. Need olid kehatlaste suguvõsad.

28 Kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kaheksa tuhat kuussada, kes pidid toimetama pühamu teenistust.

29 Kehatlaste suguvõsad lõid leeri üles elamu kõrvale, lõuna poole.

30 Ja kehatlaste suguvõsade isakoja vürst oli Elisafan, Ussieli poeg.

31 Nende hooleks olid laegas, laud, lambijalg, altarid ja pühad riistad, millega peetakse teenistust, eesriie ja kõik sellega ühenduses olev töö.

32 Ja leviitide vürstide vürst oli Eleasar, preester Aaroni poeg, nende järelevaataja, kelle hooleks oli pühamu teenistus.

33 Merarist põlvnevad mahlilaste suguvõsa ja muusilaste suguvõsa. Need olid Merari suguvõsad.

34 Neid, keda neist loeti, kõiki meesterahvaid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kuus tuhat kakssada.

35 Ja Merari suguvõsade isakoja vürst oli Suuriel, Abihaili poeg. Nemad lõid leeri üles elamu kõrvale, põhja poole.

36 Merari poegade kohustuseks oli hoolekanne elamu laudade, põiklattide, sammaste, jalgade ja kõigi riistade eest, ja kõik sellega ühenduses olev töö,

37 samuti hoolekanne õue ümber olevate postide, nende jalgade, vaiade ja nööride eest.

38 Aga elamu ette, kogudusetelgi ette idapoolsesse esikülge, lõid leeri üles Mooses ja Aaron ning tema pojad, kes hoolitsesid pühamu talituste eest, mida Iisraeli lastel tuli toimetada. Lähenev võõras aga tuli surmata.

39 Kõiki loetud leviite, keda Mooses luges Issanda käsul nende suguvõsade kaupa, kõiki meesterahvaid, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kakskümmend kaks tuhat.

40 Ja Issand ütles Moosesele: 'Loe ära kõik Iisraeli laste meessoost esmasündinud, ühe kuu vanused ja üle selle, ja tee kindlaks nende nimede arv!

41 Võta siis minule leviidid - mina olen Issand - kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel, ja leviitide loomad, kõigi Iisraeli laste lojuste esmasündinute asemel!'

42 Ja Mooses luges ära kõik Iisraeli laste esmasündinud, nõnda nagu Issand teda käskis.

43 Kõiki meessoost esmasündinuid nimekirja järgi, ühe kuu vanuseid ja üle selle, neid, keda loeti, oli kakskümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend kolm.

44 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

45 'Võta leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel ja leviitide loomad nende loomade asemel, ja leviidid kuulugu minule! Mina olen Issand!

46 Aga nende kahesaja seitsmekümne kolme lunastamiseks, kelle võrra Iisraeli laste esmasündinuid on rohkem kui leviite,

47 võta viis seeklit iga pea kohta; võta seda püha seekli järgi, kakskümmend geera seeklis.

48 Anna see raha Aaronile ja tema poegadele lunahinnaks nende eest, kes on üleliigsed!'

49 Ja Mooses võttis lunaraha neilt, kes pärast leviitidega lunastamist olid üle jäänud.

50 Ta võttis selle raha, tuhat kolmsada kuuskümmend viis seeklit püha seekli järgi, Iisraeli laste esmasündinuilt.

51 Ja Mooses andis selle lunaraha Aaronile ja tema poegadele, Issanda sõna peale, nagu Issand oli Moosest käskinud.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 3      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The derivations of celestial love from the Lord.

Verses 6-10. Charity is to be acknowledged as the living principle of the church from celestial good.

Verses 11-13. The Lord alone is the origin of charity with the man of the church; and charity is primary, although faith appears to be so.

Verses 14-20. Concerning the ordination and arrangement of truths from the good of charity.

Verses 21-26. The derivations, quality, state, governing principle, and functions of those in the good of charity in obscurity.

Verses 27-31. The same things with regard to those in the good of charity in brightness.

Verse 32. The governing principle of the spiritual heaven.

Verses 33-37. The derivations, quality, state, governing principle, and functions, of those in the good of faith in obscurity.

Verse 38. Concerning the state of those in the inmost heaven, and their function.

Verse 39. The general quality of all who are in love and charity as to Divine Good and Truth by influx from the Lord.

Verses 40-43. Concerning the general quality of the spiritual man as to faith derived from charity.

Verses 44-51. And concerning the salvation of those who acknowledge faith as primary, and yet sincerely worship the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10017

Apocalypse Explained 444

Apocalypse Revealed 357, 862


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 352, 2959, 3325, 3708, 3814, 4925, 5291, ...

Apocalypse Revealed 17


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 422, 710, 799

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 46:11

Exodus 6:16, 19, 22, 23, 12:29, 50, 13:2, 12, 28:41, 30:13

Leviticus 10:1, 2, 27:34

Numbrid 1:3, 19, 50, 51, 53, 3:10, 12, 13, 15, 38, 40, 41, 45, 4:2, 4, 15, 22, 24, 25, 29, 32, 7:13, 8:14, 16, 18, 19, 16:10, 35, 18:2, 6, 7, 16, 21, 26:57, 61, 33:4

Deuteronoomia 10:8, 18:5

Joshua 21:5

1 kuningat 12:31

1 kroonikad 6:1, 33, 15:2, 23:6, 12, 21, 27, 28, 24:1, 2

2 kroonikat 29:11

Ezra 2:43, 6:18, 8:20

Nehemja 6:11

Ezekiel 40:45

Zechariah 12:13

Významy biblických slov

rääkis
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

nimed
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

esmasündinu
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Täidetud
Being "filled" means being endowed with a spiritual quality. When the material in question is good – water, food, people who represent good things, etc....

kõrbes
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

isa
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Leevi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

preester
'To minister,' as in Genesis 40:2, relates to scientific ideas.

kogudus
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

antud
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

võõras
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

Vaata
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

loomad
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

pojad
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Kuu
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

seitse
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

tuhat
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

Poeg
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

telk
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

kaheksa
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

laud
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

lambijalg
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

altarid
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

riistad
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

järelevaataja
'A procurator' or 'steward' denotes the external church.

kuus
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Põhja poole
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

aaron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

kaks
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

kakskümmend
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

ütles
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Viis
Five also signifies all things of one part.

püha
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Raha
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

kuuskümmend
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

lunaraha
In Exodus 30:12, 'they shall give every a person a ransom for his soul,' signifies being purified or liberated from evil by the truth of...


Přeložit: