Kohtunikud 12:2

Studie

            |

2 Ja Jefta vastas neile: 'Minul ja mu rahval oli suur riid ammonlastega; siis ma hüüdsin teid, aga te ei päästnud mind nende käest.