Töö 13:17

Studie

     

17 Kuulge hästi mu sõnu ja võtke kõrvu mu seletus!