Zefanja 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!

2 Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.

3 Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN.

4 Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen; Asdod zal men in den middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden.

5 Wee den inwonenden van de landstreek der zee, den volken der Cheretim! Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaan, der Filistijnen land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.

6 En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders, en betuiningen der kudden.

7 En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE, hunlieder God, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben.

8 Ik heb de beschimping van Moab gehoord, en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij Mijn volk beschimpt hebben, en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpale.

9 Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Moab zal zekerlijk zijn als Sodom, en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide, en een zoutgroeve, en een verwoesting tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten.

10 Dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed; want zij hebben beschimpt, en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van den HEERE der heirscharen.

11 Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

12 Ook gij, Moren! zult de verslagenen van Mijn zwaard zijn.

13 Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het Noorden, en Hij zal Assur verdoen; en Hij zal Nineve stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn.

14 En in het midden van haar zullen den kudden legeren, al het gedierte der volken; ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten; een stem zal in het venster zingen, verwoesting zal in den dorpel zijn, als Hij haar cederwerk zal ontbloot hebben.

15 Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer; hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.


Exploring the Meaning of Zefanja 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 229


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 655, 908, 1158, 1186, 1188, 1197, 1259, ...

Apocalyps Onthuld 34, 340, 483, 502, 567, 704

Doctrine of the Lord 4, 39

Leer over de Gewijde Schrift 86

Ware Christelijke Religie 93, 251


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 331, 388, 406, 413, 650, 653

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:25, 37, 38

Deuteronomium 29:22

Jozua 13:2

I Samuël 30:14

1 Kronieken 16:21

Psalm 2:12, 22:28

Jesaja 2:18, 20, 10:5, 11:14, 13:21, 22, 15:1, 20:3, 5, 24:15, 25:10, 34:11, 47:8, 10

Jeremia 12:14, 25:20, 30:3, 47:1, 48:1, 49:1, 50:13

Ezechiël 13:5, 25:1, 5, 8, 15, 30:4, 5, 35:12

Daniël 4:27

Hosea 6:11, 13:3

Amos 1:6, 13, 2:1, 5:4, 14, 9:14

Obadiah 1:11

Jonah 3:9

Nahum 1:1

Habakkuk 7

Zefanja 3:20

Zacharia 2:13, 9:5

Maleachi 1:11

Významy biblických slov

kaf
Chaff is mentioned in Matthew 3:12 signifies falsity of every kind, derived from an in­fernal origin.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

toorn
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

gerechtigheid
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

zachtmoedigheid
The word "meek" is used just a handful of times in the Bible, but it is attributed several times to the Lord and is used...

verborgen
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...

gaza
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

middag
'Noon' signifies the full state of the church. 'Noon' signifies wisdom in its most luminous state. 'Noon' denotes a state of light, because the times...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

herders
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

avonds
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

bezocht
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

gehoord
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ammons
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

heirscharen
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

goden
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

aarde
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

aanbidden
To adore, in the Word, signifies to acknowledge and believe.

eilanden
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

heidenen
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

zwaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

noorden
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Nineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

midden
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

roerdomp
'A pelican,' as in Zephaniah 2:14, signifies affections for falsity.

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

venster
'Window' signifies truth in the light.

zingen
Every affection of the heart has a tendency to produce singing, and so it will produce anything relating to singing. The affection of the heart...

stad
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

woont
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15


Přeložit: