Zefanja 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Wee der ijselijke, en der bevlekte, der verdrukkende stad!

2 Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht niet aan; zij vertrouwt niet op den HEERE; tot haar God nadert zij niet.

3 Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar; haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan den morgen.

4 Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan.

5 De rechtvaardige HEERE is in het midden van haar, Hij doet geen onrecht; allen morgen geeft Hij Zijn recht in het licht, er ontbreekt niet; doch de verkeerde weet van geen schaamte.

6 Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest, Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat; hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is.

7 Ik zeide: Immers zult gij Mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden; al wat Ik haar bezocht hebbe, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven.

8 Daarom verwacht Mij, spreekt de HEERE, ten dage als Ik Mij opmake tot den roof; want Mijn oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen Mijn gramschap, de ganse hittigheid Mijns toorns uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van Mijn ijver verteerd worden.

9 Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder.

10 Van de zijden der rivieren der Moren zullen Mijn ernstige aanbidders, met de dochter Mijner verstrooiden, Mijn offeranden brengen.

11 Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovaardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om Mijns heiligen bergs wil.

12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.

13 De overgeblevenen van Israel zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.

14 Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israel; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems!

15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israels, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien.

16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen niet slap worden.

17 De HEERE uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

18 De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de schimping is een last op haar.

19 Ziet, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen; en Ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen; en Ik zal ze stellen tot een lof, en tot een naam, in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest.

20 Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de HEERE.


Exploring the Meaning of Zefanja 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 230


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 117, 349, 1085, 1164, 1286, 2336, 2362, ...

Apocalypse Revealed 151, 194, 216, 342, 383, 494, 501, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Leer Over De Heer 4, 64

Hemel en Hel 365

True Christian Religion 764, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 179, 223, 405, 417, 482, 502, 624, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

Spiritual Experiences 4673

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomium 23:15, 26:19, 30:9

Jozua 23:4

Rechters 1:7

2 Kronieken 20:30

Ezra 9:8

Job 34:10

Psalm 78:22, 65, 79:4, 86:9, 145:17, 149:2

Proverbs 19:20, 28:15

Jesaja 6:7, 13, 9:12, 14:26, 32, 18:1, 7, 19:18, 29:19, 33:1, 34:2, 35:3, 4, 40:2, 41:12, 45:17, 50:10, 52:9, 59:6, 60:21, 61:7, 62:5, 63:6, 65:18, 19, 66:19, 20

Jeremia 3:3, 5:3, 31, 6:6, 7, 8, 8:6, 19, 17:7, 23, 22:21, 23:3, 4, 10, 11, 29:14, 30:19, 33:9, 50:20

Klaagliederen 2:6

Ezechiël 6:8, 22:6, 27, 34:28, 36:15, 37:21, 26, 28

Hosea 6:5

Joël 2:23

Micha 12, 3:11, 4:4, 6, 7, 5:6, 7:10

Habakkuk 1:8

Zefanja 6, 18, 2:7

Zacharia 9, 8:12, 13

Mattheüs 25:32

Lucas 1:71, 74, 2:32

Johannes 1:49

Romeinen 10:12

Apocalyps 14:5, 16:1

Významy biblických slov

stad
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

hoort
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

stem
When the Lord speaks through the heaven, it descends into the lower spheres and is heard as thunder. As He speaks through the whole of...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

leeuwen
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

rechters
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

profeten
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

rechtvaardige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

geeft
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

licht
4 nov. 1879: Thomas Edison vroeg een patent aan op een lang brandende gloeilamp. 5 november 1879: De gloeilamp werd universeel aanvaard als symbool voor...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

schaamte
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

heidenen
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

straten
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

steden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

bezocht
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vroeg
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

verzamelen
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

koninkrijken
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

gramschap
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

dienen
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zijden
'Side' signifies good or spiritual love.

rivieren
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

dochter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

heiligen
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

arm
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

leugen
When people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." This is...

spreken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

tong
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

gevonden
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

vreugde
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

oordelen
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

vijand
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

kwaad
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

jeruzalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

handen
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tijd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

brengen
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Trust in the Name of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: