Micha 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Wee dien, die ongerechtigheid bedenken, en kwaad werken op hun legers; in het licht van den morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hunlieder hand is.

2 En zij begeren akkers, en roven ze, en huizen, en nemen ze weg; alzo doen zij geweld aan den man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn erfenis.

3 Daarom, alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gijlieden uw halzen niet zult uittrekken, en zult zo rechtop niet gaan; want het zal een boze tijd zijn.

4 Te dien dage zal men een spreekwoord over ulieden opnemen; en men zal een klagelijke klacht klagen, en zeggen: Wij zijn ten enenmale verwoest; Hij verwisselt mijns volks deel; hoe ontwendt Hij mij; Hij deelt uit, afwendende onze akkers.

5 Daarom zult gij niemand hebben, die het snoer werpe in het lot, in de gemeente des HEEREN.

6 Profeteert gijlieden niet, zeggen zij, laat die profeteren; zij profeteren niet als die; men wijkt niet af van smaadheden.

7 O gij, die Jakobs huis geheten zijt! Is dan de Geest des HEEREN verkort? Zijn dat Zijn werken? Doen Mijn woorden geen goed bij dien, die recht wandelt?

8 Maar gisteren stelde zich Mijn volk op, tot vijand, tegenover een kleed; gij stroopt een mantel van degenen, die zeker voorbijgaan, wederkomende van den strijd.

9 De vrouwen Mijns volks verdrijft gij, elkeen uit het huis van haar vermakingen; van haar kinderkens neemt gij Mijn sieraad in eeuwigheid.

10 Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de rust niet zijn; omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving.

11 Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: Ik zal u profeteren voor wijn en voor sterken drank! dat is een profeet dezes volks.

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits.Exploring the Meaning of Micha 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Premeditated evil is worse than evil done on the spur of the moment, because the will to do evil is more involved. In Micah 2:1, 2, the hand represents power 1 , and when the evildoer treats his power as his god, the penalty is great. The planning that goes into coveting is a similar thing.

In Micah 2:3-5, the family means the church - the state of spiritual life - as it was in both kingdoms, Israel and Judah. The words here tell that both these parts of the church will be devastated, first one and then the other. Thus, in the end, there will be none left in the land of Canaan, and there will be no choosing of inheritance, as was done with Joshua back when the land was first divided amongst the 12 tribes. (See Joshua 13 through 16). To cast a cord is to use a measuring cord to plot out a piece of land.

Micah 2:6, 7. To drop down means to drop knowledge down to one who does not know, that is, to teach. Those who are in evil are not humble enough to be taught. Only those who “walk uprightly” profit from teaching about the Lord and His Word.

Micah 2:8,9. People who are not humble enough to learn truths become enemies to good people. They will try to argue away the truths from someone who uses them to fight temptations. In these verses, the stolen garment means truths 2 . The war means temptations. The gentle love of feeling close to the Lord, and the love of innocence 3 , will be attacked by evil people who will try to destroy them by scoffing and denial.

Micah 2:10, 11. The unteachable people of that dying church will perish. They will only accept teachings from a prophet who promises wine and strong drink. In a good sense, wine in the Word represents truth, as when it's used in the holy supper. But, like all natural things, the meaning can sometimes be used in the opposite way, as here, where it means the falsities of evil. 4

Micah 2:12, 13. There will still be a few people who remain good, and true. These will be gathered by the Lord as a flock to its fold. From their speaking they can be judged, and then led on to the new church established by Jehovah.

The takeaways for us, reading this text 2600 years later, could be boiled down to these truths:
- Don't premeditate evil.
- We need to be humble enough to learn truths about the Lord.
- If we walk uprightly, we have a chance to receive truth, and practice it, and benefit from what we learn.
- If we remain good and true, the Lord can lead us.

-----
Footnotes:

1. For reference, see Arcana Coelestia 4402[9].

2. See Arcana Coelestia 8942.

3. See Arcana Coelestia 5608[8].

4. See Apocalypse Explained 376[18].

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Premeditated evil is worse than evil done on the spur of the moment, because the will to do evil is more involved. In Micah 2:1, 2, the hand represents power 1 , and when the evildoer treats his power as his god, the penalty is great. The planning that goes into coveting is a similar thing.

In Micah 2:3-5, the family means the church - the state of spiritual life - as it was in both kingdoms, Israel and Judah. The words here tell that both these parts of the church will be devastated, first one and then the other. Thus, in the end, there will be none left in the land of Canaan, and there will be no choosing of inheritance, as was done with Joshua back when the land was first divided amongst the 12 tribes. (See Joshua 13 through 16). To cast a cord is to use a measuring cord to plot out a piece of land.

Micah 2:6, 7. To drop down means to drop knowledge down to one who does not know, that is, to teach. Those who are in evil are not humble enough to be taught. Only those who “walk uprightly” profit from teaching about the Lord and His Word.

Micah 2:8,9. People who are not humble enough to learn truths become enemies to good people. They will try to argue away the truths from someone who uses them to fight temptations. In these verses, the stolen garment means truths 2 . The war means temptations. The gentle love of feeling close to the Lord, and the love of innocence 3 , will be attacked by evil people who will try to destroy them by scoffing and denial.

Micah 2:10, 11. The unteachable people of that dying church will perish. They will only accept teachings from a prophet who promises wine and strong drink. In a good sense, wine in the Word represents truth, as when it's used in the holy supper. But, like all natural things, the meaning can sometimes be used in the opposite way, as here, where it means the falsities of evil. 4

Micah 2:12, 13. There will still be a few people who remain good, and true. These will be gathered by the Lord as a flock to its fold. From their speaking they can be judged, and then led on to the new church established by Jehovah.

The takeaways for us, reading this text 2600 years later, could be boiled down to these truths:
- Don't premeditate evil.
- We need to be humble enough to learn truths about the Lord.
- If we walk uprightly, we have a chance to receive truth, and practice it, and benefit from what we learn.
- If we remain good and true, the Lord can lead us.

-----
Footnotes:

1. For reference, see Arcana Coelestia 4402[9].

2. See Arcana Coelestia 8942.

3. See Arcana Coelestia 5608[8].

4. See Apocalypse Explained 376[18].

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 216


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 248, 878, 2851, 3305, 3542, 4281, 4286, ...

Apocalypse Revealed 137, 328, 434, 899

Leer Over De Heer 4, 48

Ware Christelijke Religie 156


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 395, 555

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 14:19, 20:17

Deuteronomium 12:9

Jozua 3:6

I Koningen 21:7

2 Koningen 17:23

Job 15:35

Psalm 18:26, 36:5, 58:3

Proverbs 6:14

Jesaja 3:14, 5:8, 29:20, 30:10, 32:7, 48:1, 52:12

Jeremia 5:31, 9:16, 22:17, 23:3

Klaagliederen 2:14

Ezechiël 34:13, 36:17, 19, 37, 45:9

Hosea 2:2, 7:6

Amos 2:12, 4:1, 5:13

Micha 3:5, 4:6, 7, 6:12

Habakkuk 2:6

Zefanja 3:20

Zacharia 7:10, 10:8

Lucas 6:26

Významy biblických slov

kwaad
To do “harm” in the Bible specifically means attacks and injury by evil and falsity against what is good and true. The reverse is never...

licht
4 nov. 1879: Thomas Edison vroeg een patent aan op een lang brandende gloeilamp. 5 november 1879: De gloeilamp werd universeel aanvaard als symbool voor...

morgenstond
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

halzen
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

tijd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lot
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

vijand
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

kleed
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

strijd
Oorlog in het Woord vertegenwoordigt de strijd van de verleiding wanneer het goede wordt aangevallen door het kwade of het valse. Het kwaad dat aanvalt...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

wind
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

wijn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

verzamelen
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

schapen
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

kudde
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

midden
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Přeložit: