Micha 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, den Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.

2 Hoort, gij volken altemaal! merk op, gij aarde, mitsgaders derzelver volheid! de Heere Heere nu zal tot een getuige zijn tegen ulieden, de Heere uit den tempel Zijner heiligheid.

3 Want ziet, de HEERE gaat uit van Zijn plaats, en Hij zal nederdalen en treden op de hoogten der aarde.

4 En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort worden in de laagte.

5 Dit alles, om de overtreding van Jakob, en om de zonden van het huis Israels; wie is het begin van de overtreding van Jakob? Is het niet Samaria? En wie van de hoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem?

6 Daarom zal Ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds, tot plantingen eens wijngaards; en Ik zal haar stenen in de vallei storten, en haar fundamenten ontdekken.

7 En al haar gesneden beelden zullen vermorzeld worden, en al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden, en al haar afgoden zal Ik stellen tot een woestheid; want zij heeft ze van hoerenloon vergaderd, en zij zullen tot hoerenloon wederkeren.

8 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuren als de jonge struisen.

9 Want haar plagen zijn dodelijk; want zij zijn gekomen tot aan Juda; hij is geraakt tot aan de poort mijns volks, tot aan Jeruzalem.

10 Verkondigt het niet te Gath, weent zo jammerlijk niet; wentelt u in het stof in het huis van Afra.

11 Ga door, gij inwoneres van Safir! met blote schaamte; de inwoneres van Zaanan gaat niet uit; rouwklage is te Beth-haezel; hij zal zijn stand van ulieden nemen.

12 Want de inwoneres van Maroth is krank om des goeds wil; want een kwaad is van den HEERE afgedaald, tot aan de poort van Jeruzalem.

13 Span de snelle dieren aan den wagen, gij inwoners van Lachis! (deze is der dochter Sions het beginsel der zonde) want in u zijn Israels overtredingen gevonden.

14 Daarom geef geschenken aan Morescheth-Gaths; de huizen van Achzib zullen den koningen van Israel tot een leugen zijn.

15 Ik zal u nog een erfgenaam toebrengen, gij inwoneres van Maresa! Hij zal komen tot aan Adullam, tot aan de heerlijkheid Israels.

16 Maak u kaal en scheer u, om uw troetelkinderen; verwijd uw kaalheid, als de arend, omdat zij gevankelijk van u zijn weggevoerd.Exploring the Meaning of Micha 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 215


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1311, 2327, 2606, 2851, 2921, 3901, 4816, ...

Apocalypse Revealed 47, 459, 537, 543, 612

Leer over de Gewijde Schrift 35

Doctrine of Life 79


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 405, 587, 695, 714, 724, 850, ...

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 38:1

Deuteronomium 28:41

Jozua 15:44, 18:23

Rechters 5:4

II Samuël 1:20

I Koningen 11:7, 16:24, 22:28

2 Koningen 15:32, 17:23, 18:9, 10, 13

2 Kronieken 28:2, 4

Esther 4:1

Job 30:29

Psalm 49:2, 97:5

Proverbs 8:4

Jesaja 1:1, 2, 10:28, 32, 20:2, 22:4, 12, 26:21, 36:1, 2

Jeremia 2:17, 4:8, 6:19, 7:29, 23:13, 14, 26:18, 30:12, 15, 34:7

Klaagliederen 2:19

Ezechiël 6:6, 13:14, 16:46

Hosea 1:1, 2:14, 8:5, 6

Amos 4:13, 6:8, 8:14, 9:5

Jonah 2:8

Micha 6:1

Zacharia 14:4, 5

Maleachi 3:5

Významy biblických slov

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

koningen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

gezien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

jeruzalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

hoort
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

aarde
"Aarde" in de Bijbel kan een persoon of een groep gelijkgestemden betekenen als in een kerk. Maar het verwijst specifiek naar de buitenkant van de...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

getuige
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

bergen
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

wateren
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

overtreding
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

zonden
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

stenen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

huilen
To howl' signifies grief caused by vastation.

naakt
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

verkondigt
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

gath
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

stof
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

schaamte
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

kwaad
To do “harm” in the Bible specifically means attacks and injury by evil and falsity against what is good and true. The reverse is never...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

dochter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

overtredingen
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

gevonden
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

erfgenaam
'An heir,' as mentioned in Jeremiah 49:1, signifies the good that comes from truth. 'To become an heir, or to inherit,' signifies eternal life in...

komen
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

kaalheid
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.


Přeložit: