Jozua 23:11

Studie

              |

11 Daarom bewaart uw zielen naarstiglijk, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt.