5 Mosebog 5

Studie

              |

1 Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: Hør, Israel, de Anordninger og Lovbud, som jeg kundgør eder i Dag! Lær dem og hold dem omhyggeligt.

2 HE EN vor Gud sluttede en Pagt med os ved Horeb.

3 Det var ikke med vore Fædre, HE EN sluttede den Pagt, men med os, vi, der i Dag er her til Stede, alle vi, der er i Live.

4 Ansigt til Ansigt talede HE EN med eder på Bjerget ud fra Ilden.

5 Jeg stod dengang som Mellemmand mellem HE EN og eder og kundgjorde eder HE ENs Ord; thi I var bange for Ilden og turde ikke stige op på Bjerget.

6 Han sagde: Jeg er HE EN din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset.

7 Du må ikke have andre Guder end mig.

8 Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i Vandet under Jorden;

9 du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HE EN din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde på Børn af dem, som hader mig,

10 men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

11 Du må ikke misbruge HE EN din Guds Navn, thi HE EN lader ikke den ustraffet, der misbruger hans Navn!

12 Tag Vare på Hviledagen, så du holder den hellig, således som HE EN din Gud har pålagt dig!

13 I seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning,

14 men den syvende Dag skal være Hviledag for HE EN din Gud; da må du intet Arbejde udføre, hverken du selv, din Søn eller Datter, din Træl eller Trælkvinde, din Okse eller dit Æsel eller noget af dit Kvæg eller den fremmede inden dine Porte, for at din Træl og Trælkvinde kan hvile ud ligesom du selv.

15 Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at HE EN din Gud førte dig ud derfra med stærk Hånd og udstrakt Arm; det er derfor, HE EN din Gud har pålagt dig at fejre Hviledagen!

16 Ær din Fader og din Moder, således som HE EN din Gud har pålagt dig, for at du kan få et langt Liv, og det må gå dig vel i det Land, HE EN din Gud vil give dig.

17 Du må ikke slå ihjel!

18 Du må ikke bedrive Hor!

19 Du må ikke stjæle!

20 Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!

21 Du må ikke begære din Næstes Hustru. Du må ikke attrå din Næstes Hus, hans Mark, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel eller noget, der hører din Næste til!

22 Disse Ord talede HE EN til hele eders Forsamling på Bjerget ud fra Ilden, Skyen og Mulmet med vældig øst uden at føje noget til; og han skrev dem op på to Stentavler og gav mig dem.

23 Men da I hørte østen, der lød ud fra Mørket, medens Bjerget stod i lys Lue, kom I, alle Overhovederne for eders Stammer og eders Ældste, hen til mig

24 og sagde: "Se, HE EN vor Gud har ladet os skue sin Herlighed og Storhed, og hans øst har vi hørt ud fra Ilden; i Dag har vi oplevet, at Gud kan tale med Mennesker, uden at de dør.

25 Men hvorfor skal vi ? Thi denne vældige Ild vil fortære os; hvis vi skal blive ved at høre på HE EN vor Guds øst, må vi !

26 Thi hvilken dødelig har nogen Sinde som vi hørt den levende Guds øst ud fra Ilden og levet?

27 Træd du hen og hør alt, hvad HE EN vor Gud siger; siden skal du så sige os alt, hvad HE EN vor Gud taler til dig, og vi skal høre det og gøre derefter."

28 Og da HE EN hørte, hvorledes I talte til mig, sagde han til mig: "Jeg har hørt, hvad dette Folk siger til dig, og alt, hvad de har sagt til dig, er ret;

29 gid de alle Dage må have et sådant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det må gå dem og deres Børn vel evindelig.

30 Gå derfor hen og byd dem at vende tilbage til deres Telte;

31 men bliv du stående her hos mig, så skal jeg kundgøre dig alle Budene, Anordningerne og Lovbudene, som du skal lære dem, og som de skal holde i det Land, jeg vil give dem i Eje!"

32 Gør derfor omhyggeligt således, som HE EN eders Gud har pålagt eder, uden at vige til højre eller venstre;

33 følg altid den Vej, som HE EN eders Gud har pålagt eder at , at I kan blive i Live og få det godt og leve længe i det Land,I skal tage i Besiddelse!

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University