5 Mosebog 6

Studie

              |

1 Dette er Budet, Anordningerne og Lovbudene, som HE EN eders Gud har påbudt at lære eder at handle efter i det Land, I skal over og tage i Besiddelse,

2 for at du alle dine Levedage må frygte HE EN din Gud og holde alle hans Anordninger og Bud, som jeg giver dig, du selv, din Søn og din Sønnesøn, og få et langt Liv.

3 Hør derfor, Israel, og gør omhyggeligt efter dem, for at det kan gå dig vel, og for at I må blive overvættes talrige, således som HE EN, dine Fædres Gud, har forjættet dig, i et Land, der flyder med Mælk og Honning.

4 Hør, Israel! HE EN vor Gud, HE EN er een.

5 Og du skal elske HE EN din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke.

6 Disse Bud, som jeg pålægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;

7 og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op;

8 du skal binde dem som et Tegn om din Hånd, de skal være som et Erindringsmærke på din Pande,

9 og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte.

10 Og når HE EN din Gud fører dig ind i det Land, han tilsvor dine Fædre Abraham, Isak og Jakob at ville give dig, store og smukke Byer, som du ikke har bygget,

11 Huse, der er fulde af alt godt, som du ikke har samlet, udhuggede Ciesterner, som du ikke har udhugget, Vingårde og Olivenhaver, som du ikke har plantet, og du spiser dig mæt,

12 vogt dig da for at glemme HE EN, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset;

13 HE EN din Gud skal du frygte, ham skal du dyrke, og ved hans Navn skal du svælge!

14 I må ikke holde eder til andre Guder, til nogen af de omboende Folks Guder,

15 thi HE EN din Gud er en nidkær Gud i din Midte; ellers vil HE EN din Guds Vrede blusse op imod dig, så han udrydder dig af Jorden.

16 I må ikke friste HE EN eders Gud, som I gjorde ved Massa.

17 I skal omhyggeligt holde HE EN eders Guds Bud, Vidnesbyrd og Anordninger, som han har pålagt dig;

18 og du skal gøre, hvad der er ret og godt i HE ENs Øjne, for at det må gå dig vel, og du må komme ind og få det herlige Land i Eje. som HE EN tilsvor dine Fædre,

19 idet han jager alle dine Fjender bort foran dig, som HE EN har sagt!

20 Når din Søn i Fremtiden spørger dig: "Hvorledes har det sig med de Vidnesbyrd, Anordninger og Lovbud, som HE EN vor Gud gav eder?"

21 så skal du svare din Søn således: "Vi var engang Faraos Trælle i Ægypten; men HE EN førte os ud af Ægypten med stærk Hånd.

22 Og HE EN udførte Tegn og store, ødelæggende Undere på Ægypten, på Farao og hele hans Hus, lige for vore Øjne;

23 men os førte han ud derfra for at føre os ind og give os det Land, han havde tilsvoret vore Fædre.

24 Dengang pålagde HE EN os at handle efter alle disse Anordninger, idet vi frygter HE EN vor Gud, for at det altid må gå os vel, for at han kan lade os blive i Live, som det hidtil er sket.

25 Og vi skal stå som retfærdige for HE EN vor Guds Ansigt, når vi handler efter alle disse Anordninger, således som han har pålagt os!"

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University