1 Konger 17

Studie

              |

1 Tisjbiten Elias fra Tisjbe i Gilead sagde til Akab: "Så sandt HE EN, Israels Gud, lever, han, for hvis Åsyn jeg står, i de kommende År skal der ikke falde dug eller egn uden på mit udtrykkelige Bud!"

2 Derpå kom HE ENs Ord til ham således:

3 "Gå bort herfra og begiv dig østerpå og hold dig skjult ved Bækken Krit østen for Jordan;

4 du skal drikke af Bækken, og avnene har jeg pålagt at sørge for Føde til dig der."

5 Da gik han og gjorde efter HE ENs Ord, han gik hen og tog Bolig ved Bækken Krit østen for Jordan;

6 og avnene bragte ham Brød om Morgenen og kød om Aftenen, og han drak af Bækken.

7 Men nogen Tid efter tørrede Bækken ud, eftersom der ingen egn faldt i Landet.

8 Da kom HE ENs Ord til ham således:

9 "Begiv dig til Zarepta, som hører til Zidon, og tag Bolig der; se, jeg har pålagt en Enke der at sørge for Føde til dig."

10 Så begav han sig til Zarepta, og da han kom til Byens Port, fik han Øje på en Enke, som var ved at sanke Brænde, og råbte til hende: "Hent mig lidt Vand i et Kar, for at jeg kan drikke!"

11 Og da hun gik bort for at hente det, råbte han efter hende: "Tag også et Stykke Brød med til mig!"

12 Men hun svarede: "Så sandt HE EN din Gud lever, jeg ejer ikke Brød, men kun en Håndfuld Mel i Krukken og lidt Olie i Dunken; jeg var nettop ved at sanke et Par Stykker Brænde for at gå hjem og tillave det til mig og min Søn; og når vi har spist det, må vi !"

13 Da sagde Elias til hende: "Frygt ikke! Gå hjem og gør, som du siger; men lav først et lille Brød deraf til mig og bring mig det; siden kan du lave noget til dig selv og din Søn!

14 Thi så siger HE EN, Israels Gud: Melkrukken skal ikke blive tom, og Olien i Dunken skal ikke slippe op, før den Dag HE EN sender egn over Jorden!"

15 Da gik hun og gjorde, som Elias sagde; og både hun og han og hendes Søn havde noget at spise en Tid lang.

16 Melkrukken blev ikke tom, og olien i Dunken slap ikke op, efter det Ord HE EN havde talet ved Elias.

17 Men nogen Tid efter blev Kvindens, Husets Ejerindes, Søn syg, og hans Sygdom tog heftigt til, så der til sidst ikke mere var Liv i ham.

18 Da sagde hun til Elias: "Hvad har jeg med dig at gøre, du Guds Mand! Er du kommet for at bringe min Synd i Erindring og volde min Søns Død?"

19 Men han svarede hende: "Lad mig få din Søn!" Og han tog ham fra hendes Skød og bar ham op i Stuen på Taget, hvor han boede, og lagde ham på sin Seng.

20 Så råbte han til HE EN: "HE E min Gud, vil du virkelig handle så ilde mod den Enke; i hvis Hus jeg er Gæst, at du lader hendes Søn ?"

21 Derpå strakfe han sig tre Gange hen over Drengen og råbte til HE EN: "HE E min Gud, lad dog Drengens Sjæl vende tilbage!"

22 Og HE EN hørte Eliass øst; Drengens Sjæl vendte tilbage, så han blev levende.

23 Så tog Elias Drengen og bragte ham fra Stuen på Taget ned i Huset og gav hans Moder ham, idet han sagde: "Se, din Søn lever!"

24 Da sagde Kvinden til Elias: "Nu ved jeg vist, at du er en Guds Mand, og at HE ENs Ord i din Mund er Sandhed."

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University