Žalmy 4:1

Studie

     

1 Přednímu zpěváku na neginot, žalm Davidův.