Žalmy 120

Studie

   

1 Píseň stupňů. K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem,a vyslyšel mne.

2 Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka lstivého.

3 Coť prospěje, aneb coť přidá jazyk lstivý,

4 Podobný k střelám přeostrým silného,a k uhlí jalovcovému?

5 Běda mně, že pohostinu býti musím v Mešech, a přebývati v saláších Cedarských.

6 Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.

7 Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji.

Scroll to see more.