Ozeáš 3

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ozeáš 2   Ozeáš 4 →

1 Opět řekl mi Hospodin: Ještě jdi, a zamiluj ženu, milou frejíři a cizoložnou, tak jako miluje Hospodin syny Izraelské, ačkoli oni hledí k bohům cizím, a milují kádě vína.

2 Tedy zjednal jsem ji sobě z patnácti stříbrných a z půldruhého chomeru ječmene.

3 A řekl jsem jí: Za mnoho dnů seď mi, nesmilni, aniž se vdávej za muže, a já také příčinou tvou.

4 Nebo za mnohé dny budou synové Izraelští bez krále, bez knížete, bez oběti, bez modly, bez efodu a terafim.

5 Potom pak obrátí se synové Izraelští, a hledati budou Hospodina Boha svého i Davida krále svého; a předěšeni jsouce, poběhnou k Hospodinu a k dobrotě jeho v posledních časích.

← Ozeáš 2   Ozeáš 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

O Písmu svatém 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 186


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 1888, 4111, 4162, 5044, 7051, 8468, 9824, ...

Apocalypse Revealed 20, 134, 315, 649, 704

O Pánu 4, 15, 43

O Písmu svatém 16

Pravé křesťanství 130, 247


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 19, 31, 205, 374, 433

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 54

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 28:6

Soudců 8:27, 17:5

Izajáš 60:5

Jeremiáše 3:22, 30:9, 50:4

Pláč Jeremjášův 2:9

Ezechiel 19:14, 21:31, 37:24

Daniel 10:14

Ozeáš 1:2, 5:15, 6:1, 10:3

Word/Phrase Explanations

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

terafim
There are three universal kinds of idolatry; the first is grounded in self-love, the second in the love of the world, and the third in...

Davida
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...


Přeložit: