Ozeáš 3

Czech BKR

Studovat vnitřní smysl

← Ozeáš 2   Ozeáš 4 →

1 Opět řekl mi Hospodin: Ještě jdi, a zamiluj ženu, milou frejíři a cizoložnou, tak jako miluje Hospodin syny Izraelské, ačkoli oni hledí k bohům cizím, a milují kádě vína.

2 Tedy zjednal jsem ji sobě z patnácti stříbrných a z půldruhého chomeru ječmene.

3 A řekl jsem jí: Za mnoho dnů seď mi, nesmilni, aniž se vdávej za muže, a já také příčinou tvou.

4 Nebo za mnohé dny budou synové Izraelští bez krále, bez knížete, bez oběti, bez modly, bez efodu a terafim.

5 Potom pak obrátí se synové Izraelští, a hledati budou Hospodina Boha svého i Davida krále svého; a předěšeni jsouce, poběhnou k Hospodinu a k dobrotě jeho v posledních časích.

← Ozeáš 2   Ozeáš 4 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 186

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1888, 4111, 4162, 5044, 7051, 8468, 9824 ...

Apocalypse Revealed 20, 134, 315, 649, 704

O Pánu 4, 15, 43

O Písmu svatém 16, 79

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl SwedenborgaPřeložit:
Sdílet: