Deuteronomium 14

Studovat vnitřní smysl
← Deuteronomium 13   Deuteronomium 15 →         

1 Synové jste Hospodina Boha vašeho, protož nebudete se řezati, aniž sobě uděláte lysiny mezi očima vašima nad mrtvým.

2 Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři země.

3 Nebudeš jísti žádné věci ohavné.

4 Tato jsou hovada, kteráž jísti budete: Voly, ovce a kozy,

5 Jelena, dannele, srnu, kamsíka, jezevce, bůvola a losa.

6 Každé hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla, a přežívá mezi hovady, jísti je budete.

7 A však ne všech přežívajících, aneb těch, kteráž kopyta rozdělená mají, budete jísti, jako velblouda, zajíce a králíka; nebo ač přežívají, však kopyta rozděleného nemají, nečistá jsou vám.

8 Též svině, nebo rozdělené majíc kopyto, nepřežívá, nečistá vám bude; masa jejího jísti nebudete, a mrchy její se nedotknete.

9 Ze všech pak živočichů, kteříž u vodách jsou, tyto jísti budete: Cožkoli má plejtvy a šupiny, jísti budete.

10 Což pak nemá plejtví a šupin, toho jísti nebudete; nečisté vám bude.

11 Všecko ptactvo čisté jísti budete.

12 Těchto pak jísti nebudete: Orla, noha, orlice mořské,

13 A sokola, supa a luňáka vedlé pokolení jeho,

14 A žádného krkavce vedlé pokolení jeho,

15 Pstrosa, sovy, vodní káně a krahulce vedlé pokolení jeho,

16 Raroha, kalousa a labuti,

17 Pelikána, porfiriána a křehaře,

18 Čápa, volavky vedlé pokolení jejího, dedka a netopýře.

19 A všeliký zeměplaz létající nečistý bude vám, nebudete ho jísti.

20 Každého ptáka čistého jísti budete.

21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.

22 Ochotně dávati budeš desátky ze všech užitků semene svého, kteřížť by přišli s pole každého roku.

23 A jísti budeš před Hospodinem Bohem svým, (na místě, kteréž by vyvolil, aby tam přebývalo jméno jeho,) desátky z obilí, vína i oleje svého, a prvorozené z volů svých a drobného dobytka svého, abys se učil báti Hospodina Boha svého po všecky dny.

24 Jestliže by pak daleká byla cesta, a nemohl bys donésti toho, proto že daleko jest od tebe to místo, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj k přebývání tam jména svého, když požehná tobě Hospodin Bůh tvůj:

25 Tedy zpeněžíš je, a svázané peníze vezma v ruku svou, půjdeš k místu, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj,

26 A vynaložíš ty peníze na všecko, čehož žádá duše tvá, na voly, na ovce, na víno, aneb jiný nápoj silný, a na všecko, čehož by sobě žádala duše tvá, a jísti budeš tam před Hospodinem Bohem svým, a veseliti se budeš ty i dům tvůj.

27 Levíty pak, kterýž by v branách tvých bydlil, neopustíš, nebo nemá dílu a dědictví s tebou.

28 Každého léta třetího oddělíš všecky desátky z užitků svých toho léta, a složíš je v branách svých.

29 I přijde Levíta, (nebo nemá dílu a dědictví s tebou), a host a sirotek i vdova, kteříž jsou v branách tvých, i budou jísti a nasytí se, aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj při všelikém díle rukou tvých, kteréž bys dělal.

← Deuteronomium 13   Deuteronomium 15 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 14      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-2. The life of the regenerate flows in direct from heaven.

Verses 3-8. What affections may be appropriated to the soul.

Verses 9-10. What knowledges and (verses 11-20) what thoughts may be appropriated.

Verses 21-27. What is of self is not to be conjoined to the new regenerate life, but all that flows in from heaven is to be conjoined.

Verses 28-29. By this means the good facilities in the soul will be strengthened.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2788, 3703, 8768

Apocalypse Revealed 101


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 675, 1100

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 47:24, 26

Exodus 22:30, 23:19

Leviticus 11:1, 11, 40, 19:28, 20:24, 21:5

Deuteronomium 4:10, 7:6, 7, 10:9, 12:5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 14:2, 21, 15:10, 16:11, 14, 23:21, 24:19, 26:12, 18, 28:8, 32:6

1 Královská 5:3

Nehejháš 10:38

Žalmy 41:2

Přísloví 3:9, 10

Izajáš 63:16, 65:4

Jeremiáše 3:19, 31:9

Ezechiel 4:14

Matouš 21:12, 23:23

Lukáš 14:13

Jan 2:14

Skutky apoštolů 10:14

Římanům 9:4

2. list Korintským 6

Významy biblických slov

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

kozy
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

kopyto
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

orlice
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

nečistý
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

matky
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

desátky
'Tithes,' as in tenths, signifies goods and truths stored up from the Lord in a person’s interior self. These goods are called remains. When these...

obilí
Corn,' as in Genesis 42:2, here stands for a word in the original language which means 'breaking,' and also for a similar word meaning to...

dny
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

peníze
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

víno
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

sirotek
The fatherless signify those who are in good without truth, and are desirous by truth to be led to good.


Přeložit: