1. Samuelova 3

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← 1. Samuelova 2   1. Samuelova 4 →

1 Mládenček pak Samuel přisluhoval Hospodinu při Elí, a řeč Hospodinova byla vzácná v těch dnech, aniž bývalo vidění zjevného.

2 Stalo se pak jednoho dne, když Elí ležel na místě svém, (a již byl počal scházeti na oči, a nemohl viděti),

3 Samuel také spal, a světlo Boží ještě zhašeno nebylo v chrámě Hospodinově, v němž byla truhla Boží,

4 Že zavolal Hospodin Samuele. Kterýž řekl: Teď jsem.

5 I běžel k Elí a řekl: Teď jsem, nebo jsi mne volal. I odpověděl: Nevolal jsem, jdi zase spáti. Kterýž odšed, spal.

6 Opět pak Hospodin zavolal Samuele. A vstav Samuel, šel k Elí a řekl: Teď jsem, nebo jsi mne volal. I odpověděl: Nevolalť jsem, synu můj; jdi zase, spi.

7 Samuel pak ještě neznal Hospodina, a ještě nebyla mu zjevena řeč Hospodinova.

8 Tedy opět Hospodin zavolal Samuele po třetí. Kterýžto vstav, šel k Elí a řekl: Teď jsem, nebo jsi mne volal. Tedy srozuměl Elí, že byl Hospodin volal mládence.

9 I řekl Elí k Samuelovi: Jdi, spi, a bude-li tě volati, řekneš: Mluv, Hospodine, nebo slyší služebník tvůj. Odšel tedy Samuel, a spal na místě svém.

10 I přišel Hospodin, a stál a zavolal, jako i prvé, a řekl: Samueli, Samueli! Odpověděl Samuel: Mluv, nebo slyší služebník tvůj.

11 I řekl Hospodin Samuelovi: Aj, já učiním věc takovou v Izraeli, kterouž kdokoli uslyší, zníti jemu bude v obou uších jeho.

12 V ten den uvedu na Elí všecko to, což jsem mluvil proti domu jeho; počnuť i dokonám.

13 A ukáži jemu, že já soudím dům jeho až na věky pro nepravost, o níž věděl; nebo znaje, že na se zlořečenství uvodí synové jeho, a však nezbránil jim.

14 A protož jsem zapřisáhl domu Elí, že nebude vyčištěna nepravost domu Elí žádnou obětí, ani obětí suchou až na věky.

15 I spal Samuel až do jitra, a otevřel dvéře domu Hospodinova; ostýchal se pak Samuel oznámiti Elí toho vidění.

16 Tedy povolal Elí Samuele a řekl: Samueli, synu můj. Kterýž odpověděl: Teď jsem.

17 I řekl: Jaká jest to řeč, kterouž mluvil tobě? Netaj medle přede mnou. Toto učiň tobě Bůh a toto přidej, jestliže co zatajíš přede mnou ze všech slov, kteráž mluvil tobě.

18 A tak oznámil jemu Samuel všecka slova, a ničeho nezatajil před ním. A on řekl: Hospodinť jest, nechť učiní, což ráčí.

19 Rostl pak Samuel, a Hospodin byl s ním, tak že nedopustil padnouti žádnému slovu jeho na zem.

20 Z čehož poznal všecken Izrael od Dan až do Bersabé, že Samuel jest věrný prorok Hospodinův.

21 Nebo se jemu i potom ukazoval Hospodin v Sílo, jakož se byl prvé zjevil Hospodin Samuelovi v Sílo, skrze řeč Hospodinovu.

← 1. Samuelova 2   1. Samuelova 4 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 3      

Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. Thinking that it must be Eli calling, Samuel runs to Eli, who is now old and blind, to ask what he wants. Eli says that he didn't call, and tells Samuel to return to bed. This happens two more times, and each time Samuel hears the voice calling, he goes to Eli. On the third occasion, Eli realizes that it must be the Lord's voice that Samuel is hearing. Eli then instructs him to respond to the voice with the words, “Speak, Lord, for your servant hears.” When the Lord calls him again, this is how Samuel responds.

God’s words to Samuel are clear. Because Eli’s sons had done things that were vile, and Eli had not restrained them, no amount of sacrifice could spare them from the consequences. In the morning, Eli begs Samuel to share what the Lord said to him. After Samuel shares God’s message, Eli accepts that the Lord would do to him and his family as He saw fit.

Samuel is called by the Lord three times before he realizes the nature of the voice, and answers. This is an example of the numeric symbolism found throughout Scripture. In this story, the number three represents a form of Divine completeness. Therefore when Samuel is called three times, it represents the completion of a personal process, resulting in a new ability to receive God’s message (see Apocalypse Revealed 505).

Swedenborg’s writings explain that to “hear” represents to perceive, to learn and come to understand. When Samuel hears and replies to the Lord, he is demonstrating that he is willing to listen to and understand God. For us, it's a similar thing. We may not hear the voice of God calling in the night, but we can make space in our lives to try to tune in to his message, in the Word, and in good, wise people who we can learn from.

The expression “to hear” can also signify to obey, and in this story we can see Samuel accepting his role as prophet, i.e. to understand and obey God. So, too, we can recognize His message and begin to live a life of faithful obedience (see Apocalypse Explained 14).

The literal story seems to suggest that the Lord would punish Eli and his sons for the wrongs they had done. However, the truth as shared in Swedenborgian teachings is that the Lord never destroys, or is even angry. Instead, evil distances a person from His protection and therefore leaves them vulnerable to the destruction that comes from the evil itself (see Arcana Coelestia 588).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2723, 2788, 4495

Apocalypse Revealed 505

O Písmu svatém 29

True Christian Religion 211


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 22:1, 11, 27:1, 39:2, 3

Exodus 27:20, 21

Numeri 12:6, 15:30, 31, 23:17, 19

Deuteronomium 18:21, 22, 29:10

Jozue 5:14, 21:45

Soudců 10:15, 20:1

Rút 1:17

1. Samuelova 2:11, 21, 26, 31, 4:10, 11, 15, 17, 21, 22, 9:6, 15, 10:7, 19, 14:44, 16:18, 18:5, 12, 14, 20:13, 25:22

2. Samuelova 3:9, 10:12

1 Královská 1:6

2. Královská 6:31, 10:10, 15:12, 21:12, 22:16

1. Paralipomenon 19:13

Žalmy 74:9, 85:9

Izajáš 55:11

Jeremiáše 19:3, 38:14

Ezechiel 33:33

Ámos 2:11

Jan 1:31

Skutky apoštolů 13:20

1. list Timoteovi 3:4, 5

Židům 1:1

Významy biblických slov

samuel
'Samuel' signifies the Word.

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Samuele
'Samuel' signifies the Word.

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

třetí
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

Samuelovi
'Samuel' signifies the Word.

slyší
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

služebník
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

věděl
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Eli and Samuel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Hearing the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Lord Calls to Samuel
Project | Ages up to 6

 Procreation Spiritual and Natural
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Samuel
Worship Talk | Ages over 18

 Samuel, Samuel! (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Samuel's Call
Activity | Ages 7 - 14

 Speak Lord, for Your Servant Hears
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush with Tissue Paper
Project | Ages 7 - 14

 The Call of Samuel Diorama
Backdrop and figures of Eli and Samuel to color and assemble into a diorama of the Lord calling Samuel.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Calls Samuel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Calls Samuel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Calls Samuel (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Calls Samuel (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Calls Samuel (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: