Psalmi 30

Funda

   

1 Uzvišavaću Te, Gospode, jer si me oteo, i nisi dao neprijateljima mojim da mi se svete.

2 Gospode, Bože moj! Zavikah k Tebi, i iscelio si me.

3 Gospode! Izveo si iz pakla dušu moju, i oživeo si me da ne siđem u grob.

4 Pojte Gospodu, sveci Njegovi, i slavite sveto ime Njegovo.

5 Gnev je Njegov za trenuće oka, a do života milost Njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.

6 I ja rekoh u dobru svom: Neću posrnuti doveka.

7 Ti htede, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.

8 Tada Tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:

9 "Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?

10 Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode budi mi pomoćnik."

11 I Ti promeni plač moj na radost, skide s mene vreću. opasa me veseljem.

12 Zato će Ti pevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! Doveka ću Te hvaliti.

Scroll to see more.