Ezekiel第10章

Danish

研究内在含义

← Ezekiel第9章   Ezekiel第11章 →

1 Og jeg skuede og se, over hvælvingen over kerubernes hoveder var der noget som Safir; noget ligesom en Trone viste sig over dem.

2 Så sagde han til Manden i det linnede Klædebon: "Gå ind mellem Hjulene under keruberne og tag Hænderne fulde af glødende Kul fra ummet mellem Keruberne og strø det ud over Byen!" Og jeg så ham gå derhen.

3 Keruberne stod sønden for Templet, da Manden gik derhen, og Skyen fyldte den indre Forgård.

4 Og HE ENs Herlighed hævede sig fra Keruberne og flyttede sig hen til Templets Tærskel; da fyldtes Templet af Skyen, og Forgården fyldtes af HE ENs Herligheds Glalans.

5 Og Suset af Kerubernes Vinger hørtes helt ud i den ydre Forgård som Gud den Almægtiges øst, når han taler.

6 Så bød han Manden i det linnede Klædebon: "Tag Ild fra ummet mellem Hjulene, inde mellem keruberne!" Og Manden stillede sig hen ved Siden af det ene Hjul

7 og rakte Hånden ind i Ilden, som brændte mellem Keruberne, og kom ud med noget deraf.

8 Under Kerubernes Vinger sås noget, der lignede en Menneskehånd;

9 og jeg skuede, og se, der var fire Hjul ved Siden af Keruberne, eet ved hver Kerub, og Hjulene var som funklende Krysolit at se til.

10 De så alle fire ens ud, og det var, som om der i hvert Hjul var et andet Hjul,

11 De kunde gå til alle fire Sider de vendte sig ikke, når de gik. Thi de gik i den etning, den forreste vendte, og de vendte sig ikke, når de gik.

12 Hele deres Legeme, yg, Hænder og Vinger og ligeledes Hjulene var fulde af Øjne rundt om; således var det med alle fire Hjul.

13 Og jeg hørte, at Hjulene kaldtes Galgal.

14 Hver af dem havde fire Ansigter; det ene var et Kerubansigt, det andet et Menneskeansigt, det tredje et Løveansigt og det fjerde et Ørneansigt.

15 Og Keruberne hævede sig i Vejret. Det var det samme levende Væsen, jeg så ved Floden Kebar.

16 Når Keruberne gik, gik også Hjulene ved Siden af, og når Keruberne løftede Vingerne for at hæve sig fra Jorden, vendte Hjulene sig ikke fra dem;

17 når de standsede, standsede også de; og når de hævede sig, hævede de sig med, thi Væsenets Ånd var i dem.

18 Så forlod HE ENs Herlighed Templets Tærskel og stillede sig over Keruberne.

19 Og jeg så, hvorledes Keruberne løftede Vingerne og hævede sig fra Jorden, da de gik, og Hjulene med dem; og de standsede ved Indgangen til HE ENs Huses Østport, og Israels Guds Herlighed var oven over dem.

20 Det var det samme levende Væsen, jeg så under Israels Gud ved Floden Kebar; og jeg skønnede, at det var Keruber.

21 Hver af dem havde fire Ansigter og fire Vinger og noget ligesom Menneskehænder under Vingerne.

22 Og deres Ansigter var ligesom de Ansigter, jeg så ved Floden Kebar. De gik alle lige ud.

← Ezekiel第9章   Ezekiel第11章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 133

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 308, 908, 1992, 2921, 3901, 5313, 5922 ...

Apocalypse Revealed 14, 36, 48, 239, 240, 245, 322 ...

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 39, 52

Sacred Scripture 97

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: