Ezekiel第11章

Danish

研究内在含义

← Ezekiel第10章   Ezekiel第12章 →

1 Så løftede Ånden mig og bragte mig til Herrens huses østport, den der vender mod Øst. Og se, ved Indgangen til Porten var der fem og tyve Mænd, og jeg så iblandt dem Jaazanja, Azzurs Søn, og Pelatja, Benajas Søn, Folkets Fyrster.

2 Og han sagde til mig: "Menneskesøn! Det er de Mænd, som pønser på Uret og lægger onde åd op i denne By,

3 idet de siger: "Er Husene ikke nys bygget? Byen er Gryden, vi Kødet!"

4 Profeter derfor imod dem, profeter, Menneskesøn!

5 Så faldt HE ENs Ånd på mig, og han sagde til mig: Sig: Så siger HE EN: Således taler I, Israels Hus; jeg kender godt, hvad der stiger op i eders Ånd.

6 Mange har I dræbt i denne By; I har fyldt dens Gader med dræbte.

7 Derfor, så siger den Herre HE EN: De, som I dræbte og henslængte i dens Midte, de er Kødet, og Byen er Gryden; men eder vil jeg føre ud af den.

8 I frygter for Sværd, og Sværd vil jeg bringe over eder, lyder det fra den Herre HE EN.

9 Jeg vil føre eder ud af den og give eder i fremmedes Hånd, og jeg vil holde Dom over eder.

10 For Sværd skal I falde; ved Israels Grænse vil jeg dømme eder. Og I skal kende, at jeg er HE EN.

11 Byen skal ikke være eder en Gryde, og I skal ikke være Kødet deri; ved Israels Grænse vil jeg dømme eder.

12 Og I skal kende, at jeg er HE EN, hvis Vedtægter I ikke fulgte, og hvis Lovbud I ikke levede efter, hvorimod I levede efter eders Nabofolks Lovbud. -

13 Men medens jeg profeterede således, døde Pelatja, Benajas Søn. Da faldt jeg på mit Ansigt og råbte med høj øst: "Ak, Herre, HE E, vil du da helt udrydde Israels est?"

14 Så kom HE ENs Ord til mig således:

15 Menneskesøn! Dine Brødre, dine Medfanger og alt Israels Hus, alle de, om hvem Jerusalems Indbyggere siger: "De er langt borte fra HE EN, os er Landet givet i Eje!" -

16 derfor skal du sige: Så siger den Herre HE EN: Ja, jeg har ført dem langt bort blandt Folkene og spredt dem i Landene, og kun i ringe Måde var jeg dem en Helligdom i de Lande, hvor de kom hen.

17 Men derfor skal du sige: Så siger den Herre HE EN: Jeg vil samle eder sammen fra Folkeslagene og sanke eder op i Landene, hvor I er spredt, og give eder Israels Jord.

18 Derhen skal de komme og fjerne alle dets væmmelige Guder og alle dets Vederstyggeligheder;

19 jeg giver dem et nyt Hjerte og indgiver dem en ny Ånd; jeg tager Stenhjertet ud af deres Legeme og giver dem et Kødhjerte,

20 for at de må følge mine Vedtægter og holde mine Lovbud og gøre efter dem. Så skal de være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

21 Men hines Hjerter holder sig til deres væmmelige Guder og deres Vederstyggeligheder; dem gengælder jeg deres Færd, lyder det fra den Herre HE EN.

22 Så løftede keruberne Vingerne og samtidig Hjulene; og Israels Guds Herlighed var oven over dem.

23 Og HE ENs Herlighed steg op fra Byen og stillede sig på Bjerget østen for.

24 Derpå løftede Ånden mig og bragte mig ved Guds Ånd i Synet til de landflygtige i Kaldæa; og Synet, som jeg havde skuet, steg op og svandt bort.

25 Så kundgjorde jeg de landflyggige alle de Ord, HE EN havde åbenbaret mig.

← Ezekiel第10章   Ezekiel第12章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 134

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 1250, 2921, 3813, 4503, 5922, 8408, 8427 ...

Apocalypse Revealed 36, 501, 629, 832, 883, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 28, 39, 49, 52

Life 86

True Christianity 157, 705

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: