Matteusevangeliet


The wise men are warned in a dream, not to return to Herod.

"Vi ska alltså läsa en bok - inte vilken bok som helst - utan en bok om de innersta tillstånden i en människas liv; det är en bok om motiv och avsikter; det är en bok om någons sanna karaktär. Och i det här fallet är det, som den första versen tydligt anger, en bok om Jesus Kristus. Denna underbara berättelse om hur Gud kom till jorden som Jesus Kristus, föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret, utförde mirakel i Galiléen, korsfästes i Jerusalem och uppstod igen, är också vår berättelse. Den avslöjar hur Gud i hemlighet skapar en ny natur i var och en av oss beroende på vår vilja att leva enligt hans vilja." - Pastor Dr. Ray Silverman


Planens längd: 28 dagar
Genomsnittlig daglig lästid (i minuter): 20
Status: Ännu inte påbörjad

Starta