Wegen > Over de Bijbel > De Tien Geboden

De Tien Geboden

In een verhaal uit het Boek van Exodus ontvangt Mozes de Tien Geboden van Jehova, op de berg Sinaï. Ze zijn geschreven door de vinger van Jehova, op twee stenen tafels.


De Tien Geboden

Er was een beroemd reclamebord, met deze tekst: "Wat was het met "Gij zult niet..." dat je niet begreep?" Het was een goed reclamebord. Maar kennen de mensen de Tien Geboden nog wel?

False Gods: Mysteries of the 10 Commandments Explained

At face value, the Ten Commandments can seem intense and unforgiving. But Emanuel Swedenborg’s understanding of the internal sense of the Bible—spiritual meanings that lie beneath the literal words—can give us a new perspective on these familiar rules. In this episode of their Swedenborg and Life web series, hosts Curtis Childs and Jonathan Rose study the inner meaning of the first commandment.

061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments

This is a video Bible study on the meaning of the veil in the Old and New Testaments. We discuss what impact the events in the New Testament - particularly the tearing of the veil of the temple - have on applicability of the Ten Commandments to our lives.


Vertalen: