Wegen > Over de Bijbel

Over de Bijbel


Is de Bijbel echt het Woord van God? Al duizenden jaren wordt het bewaard, gelezen en gewaardeerd. Wat weten we ervan? Hoe pakken we het aan?

De verhalen van de Bijbel zijn diep ingebed in de Westerse cultuur, en sommige van de vroegste archetypische verhalen vinden hun weerklank in vele culturen. Hier is een steekproef die een aantal...

Onderzoek

De Bijbel bevat veel "boeken". Genesis, de eerste en de oudste, bevat verhalen uit een mondelinge overlevering die misschien wel 12.000 jaar oud is. De eerste 5 boeken zouden door Mozes zijn geschreven - of hij zou dat project hebben geleid of geïnitieerd. Er zijn boeken van profeten, en over koningen en geschiedenissen, en het geliefde boek van de Psalmen, en dan de Vier Evangeliën, en meer.

Onderzoek

In een verhaal uit het Boek van Exodus ontvangt Mozes de Tien Geboden van Jehova, op de berg Sinaï. Ze zijn geschreven door de vinger van Jehova, op twee stenen tafels.

Onderzoek


Vertalen: