ბილიკები > ბიბლიის შესახებ > ათი მცნება

ათი მცნება

გამოსვლის წიგნიდან მოთხრობილი მოსე სინას მთაზე იეჰოვასგან ათი მცნება მიიღებს. ისინი იეჰოვას თითით არის დაწერილი, ქვის ორ მაგიდაზე.


ათი მცნება

იყო ცნობილი ბილბორდი, რომელზეც ეს ტექსტი იყო: "რას იტყვით" შენ არ ხარ ... ", რომ ვერ მიხვდი?" კარგი ბილბორდი იყო. განა ადამიანებმა ჯერ კიდევ იციან ათი მცნება?

False Gods: Mysteries of the 10 Commandments Explained

At face value, the Ten Commandments can seem intense and unforgiving. But Emanuel Swedenborg’s understanding of the internal sense of the Bible—spiritual meanings that lie beneath the literal words—can give us a new perspective on these familiar rules. In this episode of their Swedenborg and Life web series, hosts Curtis Childs and Jonathan Rose study the inner meaning of the first commandment.

061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments

This is a video Bible study on the meaning of the veil in the Old and New Testaments. We discuss what impact the events in the New Testament - particularly the tearing of the veil of the temple - have on applicability of the Ten Commandments to our lives.


გადათარგმნა: