Žalmy 8:1

Studie

              |

1 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.