Žalmy 8:1

Lernen

              |

1 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.