დაკავშირებული პასაჟები სვედენბორგის ნაშრომებში.


ემანუელ სვედენბორგმა ბევრი დაწერა! მრავალ ადგილას, მან გადაწერა არგუმენტი ან ინციდენტი ადრეული ნახაზიდან ან ნაშრომიდან, ან უბრალოდ დაწერა მსგავსი რამ. სხვა დროს, მან დაწერა კონტრასტული რამ. ეს დაკავშირებული პასაჟები საინტერესოა - იქნება ეს პარალელური, კონტრასტული, ან დაკავშირებული სხვა გზით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია რამდენიმე პარალელი, რომლებიც შედგენილია სვედენბორგის ლათინი მეცნიერის ფრაია ფიცპატრიკის სხვადასხვა წყაროებიდან. ჩვენ გთავაზობთ, როგორც კვლევის საშუალებებს და ვიმედოვნებთ, რომ ახალი ქრისტიანული მკითხველთა და მეცნიერთა საზოგადოება მას დაამატებს!გადათარგმნა: