სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 8857

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

8857. It is similar with love to the Lord. When that love is dominant it is present in every aspect of his life, as when he loves his monarch or loves his parent. While he is in their presence love towards them shines from every part of his face, is heard in every syllable of his speech, and is apparent in every one of his gestures. This is how to understand the command 1 to have the Lord unceasingly before one's eyes and to love Him above all, with all one's soul and all one's heart.

Footnotes:

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 8865, 8886, 9286, 9394, 9410, 9832

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 183, 276


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 904


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Arcana Coelestia # 9832

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 10837  
  

9832. 'And they shall take the gold' means the good reigning universally. This is clear from the meaning of 'gold' as the good of love, dealt with in 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490, 9510. Its reigning universally is meant by the fact that the gold was interwoven everywhere in the ephod, as is clear from what is stated later on in this book,

They beat out 1 the plates of gold and cut them up into threads, to work in among the violet, and in among the purple, and in among the twice-dyed scarlet, and in among the fine linen. Exodus 39:3.

'Reigning universally' describes that which is dominant and so is present in each individual part, see 5949, 6159, 7648, 8067, 8853-8858, 8865. The reason why the gold was interwoven everywhere was that Aaron's garments represented the spiritual heaven, 9814, and in that heaven good holds sway, as it also does in the remaining heavens. In the inmost heaven it is the good of love to the Lord, in the middle one the good of charity towards the neighbour, and in the lowest the good of faith. The truth however which belongs to faith leads the way to good, and afterwards is brought forth from it. From this it is evident that a person is not in heaven until good is present within him. If merely the knowledge of truths, called the truths of faith, is present in a person he does no more than stand in front of the door; or if, knowing those truths, he is looking towards good he goes through into the porch. But if, in knowing those truths, he is not looking towards good he cannot see heaven, not even from a long way off. The reason for saying that a person is not in heaven until good is present within him is that a person must have heaven within him while in the world if he is to enter it after death. For heaven exists within people; and it is granted in mercy to those who during their life in the world allow themselves to be led by means of the truths of faith into charity towards the neighbour and into love to the Lord, that is, into good. People are not in heaven until they have come into that state in which the Lord leads them by means of good, see 8516, 8539, 8722, 8772, 9139. By good is meant the good of life; and the good of life consists in the performance of what is good because there is a will for what is good, and a will for what is good springs from love; for what a person loves, he wills.

Footnotes:

1. literally, expanded

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 1551-1552; Exodus 28:5)

  
/ 10837  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Arcana Coelestia 9834, 9845, 9860, 10360, 10367

Apocalypse Revealed 161

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 24, 121, 183


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 717


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის.

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 Marriage of Good and Truth
Our lives revolve around what we want to do (will) and what we need to learn (understand) to accomplish our goals. The heavenly marriage of good and truth involves learning the steps that lead to heaven and putting them into practice.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


გადათარგმნა: