Bible

 

Lamentations 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

Exodus 9:27

Leviticus 26:22, 31, 33, 40

Deuteronomy 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 Kings 9:6, 7

2 Kings 21:15, 24:2

2 Chronicles 36:18

Nehemiah 9:33

Job 19:6

Psalms 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

Proverbs 5:22

Ecclesiastes 4:1

Isaiah 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

Jeremiah 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

Lamentations 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

Ezekiel 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

Daniel 9:12, 14

Hosea 2:13

Habakkuk 3:16

Zechariah 1:6

Revelation 14:20, 19:15

Word/Phrase Explanations

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ศัตรู
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9960

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9960. 'To cover their naked flesh' means to prevent inner desires of that love from appearing when they are foul and hellish. This is clear from the meaning of 'covering' as preventing them from appearing; and from the meaning of the genital organs and loins, which 'naked flesh' is used to mean here, as inner desires of conjugial love. For when 'undergarment' means things composing the external level of that love, 9959, 'flesh' which they cover means those on its internal levels. Conjugial love is meant by 'the loins', see 3021, 4280, 4575, also by 'the genital organs', 4462, 5050-5062, and the good of love by 'flesh', 3813, 7850, 9127; but since most things in the Word can also have a contrary meaning, so can the loins, genital organs, and flesh. In that contrary sense they mean evil, foul, and hellish desires of that love, 3813, 5059. The fact that here they mean evil, foul, and hellish desires is evident from the consideration that the words 'to cover their naked flesh' are used, 'naked flesh' here being that which is the opposite of the good of conjugial love, namely delight that is adulterous and for that reason hellish, which will be spoken of below.

[2] As regards 'nakedness', it derives its meaning from the parts of the body that appear naked, just as garments derive theirs from the parts of the body they clothe, 9827. 'Nakedness' has one meaning therefore when it applies to the head, which is baldness; another meaning when it applies to the whole body; and yet another when it applies to the loins and genital organs. When nakedness applies to the head, which is baldness, it means the deprivation of an intelligent understanding of truth and of a wise discernment of good; when it applies to the whole body it means the deprivation of truths that belong to faith; but when it applies to the loins and genital organs it means the deprivation of the good of love.

[3] 1. When nakedness applies to the head, which is baldness, it means the deprivation of an intelligent understanding of truth and of a wise discernment of good This is clear in Isaiah,

On that day the Lord by means of the king of Asshur will shave the head and the hair of the feet, and will consume the beard. Isaiah 7:20.

'Shaving the head' stands for depriving of the internal truths of the Church, 'shaving the hair of the feet and consuming the beard' for depriving of its external truths, and 'by means of the king of Asshur' for by means of reasonings based on falsities. It is evident to anyone that no head, hairs of the feet, or beard was going to be shaved by means of the king of Asshur, and that those words must have some other meaning. 'The head' means more internal things that belong to wisdom and intelligence, see 6292, 6436, 9166, 9656; 'the king of Asshur' means reasoning, 119, 1186; 'hair' means the external truth of the Church, 3301, 5247, 5569-5573; 'the feet' too means external or natural things, 2162, 3147, 3986, 4280, 4938-4952, 9406; and 'the beard' means items of knowledge on sensory levels, that is, truths on last and lowest levels, as is clear from places in the Word mentioning 'the beard'.

[4] In the same prophet,

On all heads there is baldness; every beard is shaved off. Isaiah 15:2.

Here the meaning is similar. In Jeremiah,

Baldness will come upon Gaza. How long will you cut yourself? Jeremiah 47:5.

In Ezekiel,

On all faces there will be shame, and on all heads baldness. They will throw their silver into the streets, and their gold will become an abomination. Ezekiel 7:18-19.

'On all heads baldness' stands for the deprivation of an intelligent understanding of truth and of a wise discernment of good. Since this is meant it also says 'they will throw their silver into the streets, and their gold will become an abomination'; for 'silver' means truth that belongs to intelligence, and 'gold' good that belongs to wisdom, 1551, 5658, 6914, 6917, 8932. The fact that baldness on all heads should not be understood literally, that they would not literally throw silver into the streets, and that gold would not literally become an abomination, is self-evident.

[5] In Moses,

Moses said to Aaron, and to Eleazar and Ithamar his sons, You shall not shave your heads and you shall not rip apart the seams of your garments, lest you die and He is angry with the whole congregation. Leviticus 10:6.

And in Ezekiel,

The priests, the Levites, shall not shave their head and shall not let their hair grow long. Ezekiel 44:20.

Since Aaron and his sons represented the Lord in respect of Divine Good and in respect of Divine Truth, 9806, 9807, and since 'a shaved head' and 'garments ripped apart at the seams' meant the deprivation of that Good and Truth, they were forbidden to shave their heads or so rip apart their garments. It also says 'lest you die and He is angry with the whole congregation', meaning that as a consequence what was representative of the Lord in respect of Divine Good and in respect of Divine Truth, and so what was representative of the Church, would be destroyed.

(Odkazy: Arcana Coelestia 9806-9807)


[6] Since mourning represented spiritual mourning, which is mourning because of the deprivation of the Church's truth and good, those in mourning made themselves bald, as in Jeremiah,

They will not lament for them, nor will they make themselves bald 1 because of them. Jeremiah 16:6.

In Amos,

I will turn your feasts into mourning, and cause baldness to come up over every head; and I will make it as the mourning for an only-begotten son. Amos 8:10.

And in Micah,

Make yourself bald, 2 and shave your head for the sons of your delight; extend your baldness like an eagle, for they have departed from you. Micah 1:16.

'The sons of delight' are God's truths, and their 'departure' is the deprivation of them, 'sons' meaning truths, see 9807.

[7] 2. When nakedness applies to the whole body it means the deprivation of the truths of faith

This is clear in John,

To the angel of the Church of the Laodiceans write, Because you say, I am rich and in need of nothing - when you do not know that you are wretched and miserable, and needy, and blind, and naked - I counsel you to buy from Me gold purified in fire, and white garments that you may put on, that the shame of your nakedness may not be manifested. Revelation 3:14, 17-18.

'The angel of the Church' is God's truth there. 'Saying it is rich' means that it is in possession of cognitions or knowledge of truth and good. 'Wretched, needy, blind, and naked' means being nevertheless devoid of truths implanted in life, thus being devoid of good. 'Buying gold purified in fire' means acquiring good to itself, 'white garments' authentic truths of faith springing from good. From this it is evident what 'that the shame of nakedness may not be manifested' means.

[8] In the same book,

Behold, I am coming like a thief; blessed is he who is awake and keeps his garments, so that he may not walk naked and they see his shame. Revelation 16:15.

Here the meaning is similar. In the same book,

They will hate the prostitute, and make her devastated and naked. Revelation 17:16.

'The prostitute' stands for those who falsify God's truths. 'Making her naked' plainly stands for depriving of those truths; for the words 'devastated' and 'naked' are used, and 'devastating' means depriving of truths.

[9] Nakedness also means having no knowledge of truth and putting on clothes being taught it, in Isaiah,

When you see the naked and cover him, your light will break forth like the dawn. Isaiah 58:7-8.

And in Matthew,

The King will say to those who are on the right, I was naked and you clothed Me. And He said to those on the left, I was naked and you did not clothe Me. Matthew 25:36, 38, 43-44.

'Naked' here stands for those who have no truths and still desire truths, also those who acknowledge that no good or truth at all exists within them, see 4956, 4958.

(Odkazy: Matthew 25:34, 25:41, 25:43)


[10] 3. When nakedness applies to the loins and genital organs it means the deprivation of the good of love

This is clear in Isaiah,

O virgin daughter of Babel, take a mill and grind flour, uncover your hair, bare your feet, uncover your thigh, pass through the rivers. Let your nakedness be uncovered, also let your reproach be seen. Isaiah 47:1-3.

'Daughter of Babel' means the Church or semblance of the Church, where holiness resides outwardly but profanity inwardly. The profanity residing inwardly is such that people have themselves and the world in mind, thus domination and abundant riches as their end in view, holy things being regarded as means to that end. 'Taking a mill and grinding flour' means producing teachings out of such matters as will serve as means to the end, 7780. 'Uncovering the hair, baring the feet, and uncovering the thigh' means prostituting without any shame or fear things that are outwardly and inwardly holy, so that 'uncovering nakedness' means causing foul and hellish things, which are the ends, to appear.

(Odkazy: Isaiah 47:2-3)


[11] In Jeremiah,

Jerusalem sinned grievously; those who honoured her despise her, because they see her nakedness, her uncleanness in her skirts. Lamentations 1:8-9.

'Jerusalem' stands for the Church, in this instance for a Church that is steeped in falsities arising from evil. 'Seeing her nakedness' stands for beholding foul and hellish loves; 'uncleanness in her skirts' stands for such loves on most external levels, 'skirts' or 'hem' meaning most external levels, see 9917. In Nahum,

I will uncover your skirts upon your face, 3 and I will show the nations your nakedness and the kingdoms your shame. Nahum 3:5.

'Uncovering skirts' stands for taking away outward things in order that more internal ones may appear. 'Nakedness' which will be shown to the nations and 'shame' to the kingdoms mean hellish kinds of love, which are self-love and love of the world, which defile the more internal things.

[12] In Ezekiel,

You reached full beauty, your breasts were formed and your hair had grown; [but] you were naked and bare. With all your abominations and your acts of whoredom you did not remember the days of your youth, when you were naked and bare, and were downtrodden in your blood. Your nakedness has been uncovered through your whoredoms with your lovers. Ezekiel 16:7, 22, 36.

In the same prophet,

I will give you into the hand [of those] whom you hate, that they may deal with you out of hatred; and let them leave you naked and bare, and let the nakedness of your whoredoms be uncovered. Ezekiel 23:28-29.

In Hosea,

Contend with your mother, that she may remove her whoredoms from her sight, 4 and her adulteries from between her breasts, lest perhaps I strip her naked, and present her as on the day she was born, and make her like a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst. I will return and take back My grain, My new wine, My wool, and My flax, which [I gave her] to cover her nakedness; and I will uncover her foulness in the eyes of her lovers. Hosea 2:2-3, 9-10.

[13] The words in the preceding as well as in this present quotation refer to Jerusalem, which is also called 'mother'; and by it the Church is meant. Its perversity is described by 'the whoredoms', 'the adulteries', and 'the uncovering of nakedness', which are nothing other than the foul and hellish kinds of love - that is, self-love and love of the world, when they are ends in view - from which all evils and derivative falsities gush out. Falsifications of truth therefore and adulterations of good are described in the Word by acts of whoredom and adultery, and are also actually called whoredoms and adulteries there, see 8904. And from this it is evident what 'nakedness' and 'uncovering of nakedness' are used to mean. Since reference is being made to the Church's truths when falsified and to its forms of good when adulterated, the verses quoted declare 'I will make her like a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst'. 'A wilderness' is that which is devoid of forms of good, 'a dry land' that which is devoid of truths, and 'thirst' the deprivation of all matters of faith.

[14] It also declares that [the Lord] would take back His grain, His new wine, His wool, and His flax, with which He had covered her nakedness, because 'grain' means the spiritual Church's more internal good, 'new wine' its more internal truth, 'wool' its more external good, and 'flax' its more external truth. All who read these things with a power of reason that is to some degree enlightened, who believe that no expression used in the Word is meaningless, and that the Word is altogether holy in every part because it is Divine, can see that flax, wool, new wine, and grain are not meant literally.

[15] In Jeremiah,

O daughter of Edom, to you also the cup will pass, you will be made drunk and naked. Lamentations 4:21.

In Habakkuk,

Woe to him who gives drink to his companion, 5 making him drunk, and looking on their nakedness! You will be sated with shame rather than glory. Drink, you also - that your foreskin may be revealed. Habakkuk 2:15-16.

And in Ezekiel,

They have shed blood in you; they have uncovered their father's nakedness in you. Ezekiel 22:9-10.

What these statements mean no one can know unless he knows what the meaning is of 'the cup', 'drinking', 'being made drunk', 'being made naked', 'looking on their nakedness, and uncovering them', and also 'foreskin'. All these, it is self-evident, should be understood spiritually. 'Drinking' understood spiritually is receiving instruction in truths, or in the contrary sense in falsities, that is, absorbing them, 3069, 3168, 3772, 8562, 9412; and from this it is clear what 'the cup' that is drunk from means, 5120. 'Being made drunk' means becoming insane as a result, and 'being made naked' becoming completely destitute of them. 'Uncovering nakedness' means uncovering the evils of self-love and love of the world, which are hellish evils. 'Uncovering their father's nakedness' means uncovering those evils when they have a hereditary origin and are present in the will. 'Revealing the foreskin' means defiling them, 'the foreskin' meaning the defilement of heavenly forms of good by those two kinds of love, see 2056, 3412, 4462, 7045. 'Circumcision' therefore means purification from them, 2039, 2632.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2036)


[16] All this makes clear what the meaning is of Noah's drunkenness and the consequent uncovering of his nakedness, described as follows in Genesis,

Noah drank of the wine, and was drunk, and was uncovered in the middle of his tent. And Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and pointed it out to his two brothers. And Shem and Japheth took a garment and both of them put it on a shoulder, and went backwards and covered their father's nakedness; and their faces were backwards, and they did not see their father's nakedness. Genesis 9:21-23.

This describes members of the Ancient Church, whom Noah represents. 'The wine' which he drank and which made him drunk is the falsity which that Church was at the start imbued with. His lying as a result 'uncovered in the middle of the tent' means evils owing to the lack of truth in worship. 'The garment' with which Shem and Japheth covered his nakedness is the truth of faith, by means of which those evils were covered and corrected. An implanting of the truth and good of faith in the understanding part of the mind is described by their putting a garment on a shoulder, going backwards, and turning their faces away backwards; for this is exactly how it is with the truths and forms of the good of faith present with a member of the spiritual Church. 'Shem and Japheth' means those belonging to the spiritual Church, who received the truths of faith within good, which is charity; but 'Canaan' means those who did not receive the truths of faith in good or charity.

[17] Noah represents members of the Ancient Church at the start, who were such as has been described, see 736, 773, 788, 1126.

Shem is those belonging to the internal spiritual Church, and Japheth those belonging to the external, 1062, 1127, 1140, 1141, 1150.

Canaan represented those whose faith was separated from charity, or what amounts to the same thing, whose worship was external separated from anything internal, so that in particular he represented the Jewish nation, 1093, 1140, 1141, 1167.

With members of the spiritual Church the truth and good of faith are implanted in the understanding part of the mind, 9596.

'The wine' that made Noah drunk means falsity, 6377.

'The tent' in which he lay uncovered means the holiness of worship, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391.

'The garment' with which they covered their father's nakedness means the truth of faith, 5954, 9212, 9216.

His actual nakedness means the evil occupying the will part of his mind. That evil is covered by means of the truths of faith, and when it is being covered truths look away backwards.

The presence of such arcana, embodied in these details of the story, is evident from the internal sense. And the fact that these arcana are arcana which have to do with the Church may be seen from the consideration that Shem and Japheth simply because they covered their father's nakedness were blessed, and all their descendants too, and that Canaan was cursed and all his descendants simply because their father had pointed it out to his brothers.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1102, 1140-1141)


[18] Because the interiors of the Jewish and Israelite nation were foul, for they were steeped in self-love and love of the world more than all the other nations, and since conjugial love is meant by 'the genital organs and loins' and this love is fundamental to and so embraces all celestial and spiritual forms of love, precautions had to be taken to prevent the nakedness of those parts of Aaron's or his sons' bodies from being in any way visible when they were engaged in holy worship. This is the reason for its being said that linen undergarments should be made for them to cover their naked flesh, from the loins even to the thighs; and in another place for the declaration that they were not to go up by steps to the altar, in order that their nakedness should not be revealed on it, Exodus 20:26.

The interiors of the Jewish and Israelite nation were foul, and when they were engaged in worship those interiors were closed off, see the places referred to in 9320 (end), 9380.

Conjugial love is meant by 'the genital organs and loins', 3021, 4280, 4462, 4575, 5050-5062.

Conjugial love is fundamental to all celestial and spiritual forms of love, and therefore these forms of love are understood as well by it, 686, 2739, 3021, 4280, 5054.

From all this it is now clear what 'nakedness' means, in particular nakedness of the bodily parts devoted to procreation, when people's interiors are foul.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2734; Exodus 20:23)


[19] But when the interiors are chaste 'nakedness' means innocence. It does so because conjugial love is meant, and innocence is the indispensable element of truly conjugial love.

Truly conjugial love belongs to innocence, see 2736.

Therefore 'nakedness' in that sense means innocence, 165, 8375.

For the same reason angels of the inmost heaven, who are called celestial angels, appear naked, 165, 2306, 2736.

Since the Most Ancient Church, described in the opening chapters of Genesis and meant in the internal sense by Man or Adam and his wife, was a celestial Church, it says in Genesis 2:25 that both were naked, and they were not ashamed. But when that Church fell, which came about through eating from the tree of knowledge, by which reasoning about Divine matters that was based on factual knowledge was meant, it says that they knew that they were naked, and sewed fig leaves together for themselves and made themselves girdles, thus that they covered their nakedness. It also says that when Jehovah called to him the man said that he was afraid because he was naked, and further on that Jehovah God made for them tunics of skin and clothed them, Genesis 3:6-11, 21.

[20] By 'fig leaves' from which they made themselves girdles, and also by 'tunics of skin' truths and forms of good belonging to the external man should be understood. The reason why their state after the fall is so described is that from being internal people they became external. Their internal is meant by 'paradise', for paradise is the intelligence and wisdom of the internal man, and the closing of their internal by being cast out of paradise.

'Leaf' means natural truth, which is factual knowledge, see 885. 'Fig' means natural good or the external man's good, 217, 4231, 5113. 'Tunic of skin' too means the external man's truth and good, 294-296. 'Skin' means what is external, 3540.

(Odkazy: Exodus 28:42; Isaiah 47:2-3)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9962, 9965, 10199, 10402, 10479, 10540

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 107


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 187, 235, 240, 375, 417

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: