Bible

 

Amos 4

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 "แม่วัวทั้งหลายแห่งเมืองบาชานเอ๋ย จงฟังคำนี้เถิด คือผู้ที่อยู่ในภูเขาสะมาเรีย ผู้ที่บีบบังคับคนยากจน และขยี้คนขัดสน ผู้ที่กล่าวแก่นายของตนว่า `เอามาซิคะ เราจะได้ดื่มกัน'

2 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า ดูเถิด วันทั้งหลายจะมาถึงเจ้า เขาจะเอาขอเกี่ยวเจ้าไป จนถึงคนที่สุดท้ายของเจ้า เขาก็จะเกี่ยวไปด้วยเบ็ด

3 และเจ้าจะออกไปตามช่องกำแพง แม่วัวทั้งหลายจะออกไปตามช่องตรงข้างหน้าตน และเจ้าจะทิ้งมันเข้าไปในวังนั้น" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

4 "จงมาที่เบธเอล มาทำการละเมิด มาที่กิลกาลซิ มาทำการละเมิดให้ทวีมากขึ้น จงนำเครื่องสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเช้า และนำสิบชักหนึ่งของเจ้าหลังจากสามปี

5 จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้สิ่งที่มีเชื้อ และประกาศการถวายบูชาด้วยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ารักที่จะกระทำอย่างนี้นี่นะ" องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ

6 "ทั่วไปทุกเมือง เราให้ฟันของเจ้าสะอาด สถานที่ทุกแห่งของเจ้าก็ขาดอาหาร เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

7 "เราได้ยับยั้งฝนไว้เสียจากเจ้าด้วย เมื่อก่อนถึงฤดูเกี่ยวสามเดือน เราให้ฝนตกในเมืองหนึ่ง อีกเมืองหนึ่งไม่ให้ฝน นาแห่งหนึ่งมีฝนตก และนาที่ไม่มีฝนก็เหี่ยวแห้ง

8 ดังนั้นชาวเมืองสองสามเมืองก็ดั้นด้นไปหาอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะหาน้ำดื่ม และไม่รู้จักอิ่ม เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

9 "เราโจมตีเจ้าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เมื่อบรรดาสวนของเจ้าและสวนองุ่นของเจ้า พร้อมต้นมะเดื่อและต้นมะกอกเทศของเจ้าผลิตผล ตั๊กแตนก็มากิน เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

10 "เราให้โรคระบาดอย่างที่เกิดในอียิปต์มาเกิดท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่มของเจ้าเสียด้วยดาบ ทั้งเอาม้าทั้งหลายของเจ้าไปเสีย และกระทำให้ความน่าเหม็นที่ค่ายของเจ้าคลุ้งเข้าจมูกเจ้า เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

11 "เราคว่ำเจ้าเสียบ้าง อย่างที่พระเจ้าคว่ำเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เจ้าเหมือนดุ้นฟืนที่เขาหยิบออกมาจากกองไฟ เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

12 "โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องกระทำกับเจ้าดังนี้ เพราะเราจะต้องกระทำเช่นนี้แก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียมตัวเพื่อจะเผชิญพระเจ้าของเจ้า"

13 เพราะดูเถิด พระองค์ผู้ปั้นภูเขาและสร้างลม และทรงประกาศพระดำริของพระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรงกระทำให้รุ่งสว่างกลายเป็นความมืด และทรงดำเนินบนที่สูงของพิภพ พระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 4      

By Helen Kennedy

In chapter 4 of the Book of Amos, verses 1-3 talk about people who pervert the truths of the church. They will fall into falsities in outermost things. Fish are lower things, so it follows that fishhooks (verse 2) would mean being caught and held fast in natural or lower things.

Verses 4-6 talk about things of worship such as tithes and sacrifices. These look similar to genuine worship, but are only in outermost things. We can tell because ‘teeth’ (verse 6) represent ultimates or outermost things (Secrets of Heaven 6380), so it follows that “cleanness of teeth” would mean outermost things that look good but only imitate genuine worship. The Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verses 7-8. Some things true will remain, when the rest are false, in consequence of which truths will have no power. This can be seen where the Lord says, “I made it rain on one city; I withheld rain from another city... where it did not rain the part withered.” Again the Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verse 9. Afterward all things of the church are falsified, shown in how blight attacked the gardens, vineyards, fig tree and olive trees. The last three represent spiritual, natural and celestial things, or all the things of spiritual life. “Yet you have not returned to me,” says the Lord.

Verses 10-11. The Lord explains the devastating things he allowed to happen: plague in Egypt, death of young men by swords, stench in the camps, Sodom and Gomorrah. This is because they are profaned by sensual knowledges - profanation meaning the mixing of good and evil together (Secrets of Heaven 1001:2).

This extends to all things of the church, the church being the Lord’s kingdom on earth (Secrets of Heaven 768:3).

With profanation “as soon as any idea of what is holy arises, the idea of what is profane joins immediately to it” (Secrets of Heaven 301).

Now there is hardly anything left. “Yet you have not returned to Me,” says the Lord again.

Verses 12-13. Because people adamantly remain in their profane ways, they are warned, “Prepare to meet your God!”. This is the God powerful and mighty, “who forms mountains, and creates the wind,” and even more close to home, “Who declares to man what his thought is.” As intimately a knowing as that is, the Lord’s love for all humanity is contained in His exhortations for them to turn themselves to Him.

See, for example, Luke 6:44-45, and True Christian Religion 373.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 204


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 382, 1069, 1453, 2165, 2220, 2799, 2842, ...

Apocalypse Revealed 336, 439, 474, 496, 502, 862

The Lord 49


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 403, 405, 513, 532, 556, 560, 608, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 19:24

Exodus 9:3

Leviticus 7:12, 13, 22:18, 26:23

Numbers 21:33, 28:3

Deuteronomy 21, 42

Ruth 1:1

2 Kings 8:1, 13:7

Job 9:7, 24:4

Psalms 89:36

Proverbs 22:7

Isaiah 1:1, 11, 9:12, 28:1, 45:7, 56:12

Jeremiah 3:3, 5:3, 10:13, 14:3, 16:16, 46:18, 50:40

Ezekiel 20:39, 34:16

Hosea 9:15, 11:5, 12:6

Joel 1:4

Amos 2:7, 8, 3:1, 3, 9, 10, 5:5, 8, 11, 27, 6:7, 7:1

Micah 1:3, 2:2, 3:2

Haggai 2:17

Zechariah 3:2

Matthew 23:23

Word/Phrase Explanations

วัว
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คำ
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

ภูเขา
'Hills' signify the good of charity.

สะมาเรีย
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ยากจน
In most cases, those described as "needy" in the Bible are those who lack true knowledge of the Lord and his teachings, but have a...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ปฏิญาณ
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

กิลกาล
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

สิบ
'Tithes,' as in tenths, signifies goods and truths stored up from the Lord in a person’s interior self. These goods are called remains. When these...

สาม
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ฟัน
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

สถานที่
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

ฝน
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

เดือน
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

หนึ่ง
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

แห้ง
'Withering and drying up,' as in Ezekiel 17:10, referring to the east wind, signifies when there is no good or truth.

สอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

อิ่ม
'What satisfies' is what nourishes the soul.

โจมตี
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

ต้นมะเดื่อ
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

มะกอก
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

กิน
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

โรค
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

อียิปต์
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ม้า
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

ค่าย
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

จมูก
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

คว่ำ
'Overturned' signifies punishing.

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สร้าง
The creation of heaven and earth in the first chapter of Genesis means the new creation of the celestial church called 'Man'.

ลม
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4926

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4926. 'And she said, Why have you made a breach upon yourself?' means this truth's apparent separation from good. This is clear from the meaning of 'a breach' as an infringement upon and perversion of truth through its separation from good, dealt with below. Here 'making a breach' plainly means pulling away the twice-dyed thread from the hand and so separating good; for good is meant by 'twice-dyed', 4922. As regards this separation being an apparent one, this follows from the fact that it appeared to the midwife that a separation had taken place; but in reality it was not the twin with the twice-dyed thread who came out but his brother, who represents truth. On these matters, see what has been shown immediately above in 4925, where it is shown that good is in actual fact the firstborn but that truth appears to be such. This can be illustrated further still from the functions and members within the human body. The appearance is that the members and organs are first and that the functions these perform are subsequent; for the organs and members present themselves to the eye and are also known before their functions are seen or known. But in spite of this appearance the functions are prior to the members and organs since these derive their existence from the functions they serve and so receive their own forms to accord with these functions. Indeed the function itself gives them these forms and accommodates them to itself. If this were not so, all the individual parts of the human body could not possibly act together in so harmonious a way that they make a single whole. The same may be said about good and truth. The appearance is that truth is first, but in reality good is, in that good gives truths the forms they take and accommodates them to itself. Therefore regarded essentially truths are nothing else than goods which have been given form, that is, they are the forms good takes. In relation to good, truths are also like the internal organs and the fibres of the body in relation to the functions these perform. Also, regarded essentially good is nothing else than the function.

[2] The meaning of 'a breach' as an infringement upon truth and a perversion of it through its separation from good is also clear from other places in the Word, as in David,

Our storehouses are full, yielding food and still more food; our flocks are thousands, and ten thousands in our streets, our oxen are laden; there is no breach. Psalms 144:13-14.

This refers to the Ancient Church as it was in its youth. 'The food' with which 'the storehouses are full' stands for spiritual food, that is, for truth and good. 'Flocks' and 'oxen' stand for forms of good, internal and external. 'There is no breach' stands for the fact that truth has not suffered any infringement upon it or perversion of it through separation from good.

[3] In Amos,

I will raise up the tent of David that is fallen down, and I will close up their breaches, and I will restore its destroyed places; and I will build it as in the days of old. Amos 9:11.

This refers to a Church where good is present. 'The tent of David that is fallen down' means the good of love and charity received from the Lord. For 'a tent' meaning that good, see 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391, 4599, and 'David' the Lord, 1888. 'Closing up the breeches' stands for correcting falsities which have entered in through the separation of truth from good. 'Building it as in the days of old' stands for as the state of the Church was in ancient times. In the Word that state at that time is called 'the days of eternity', 'the days of old', and also 'of generation upon generation'.

[4] In Isaiah,

He that is of you is building the waste places of old; raise up the foundations of generation upon generation, and may you be called the one repairing the breach, the one restoring paths to dwell in. Isaiah 58:12.

This refers to a Church where charity and life are the essential thing. 'Repairing the breach' again stands for correcting falsities which have crept in through the separation of good from truth, the origin of all falsity. 'Restoring paths to dwell in' stands for truths which are linked to good, for 'paths' or ways are truths, 627, 2333, and 'dwelling in' is used in reference to good, 2268, 2451, 2712, 3613.

[5] In the same prophet,

You saw that the breaches of the city of David were very many, and you collected the waters of the lower pool. Isaiah 22:9.

'The breaches of the city of David' stands for falsities of doctrine. 'The waters of the lower pool' stands for traditions by which they introduced blemishes into the truths contained in the Word, Matthew 15:1-6; Mark 7:1-13. In Ezekiel,

You have not gone up into the breaches and made a hedge for the house of Israel, so that you might stand in war on the day of Jehovah. Ezekiel 13:5.

In the same prophet,

I sought from among them a man making a hedge and standing in the breach before Me for the land, that I should not destroy it; but I found none. Ezekiel 22:30.

'Standing in the breach' stands for defending and guarding against the intrusion of falsities. In David,

Jehovah said He would destroy the people, unless Moses His chosen had stood in the breach before Him. Psalms 106:23.

'Standing in the breach' again means guarding against the intrusion of falsities; 'Moses' here meaning the Word - see Preface to Chapter 18 of Genesis, and 4859 (end).

(Odkazy: Arcana Coelestia 2135; Mark 7:1-14)


[6] In Amos,

They will drag out the last of you with fish-hooks; you will go out through the breaches, every one from her own region; and you will cast down the palace. Amos 4:2-3.

'Going out through the breaches' stands for doing so through falsities resulting from reasonings. 'The palace' means the Word and consequently the truth of doctrine that is grounded in good. And because 'breaches' means falsity which arises through the separation of good from truth, the same is also meant in the representative sense by 'strengthening and repairing the breaches of the house of Jehovah', 2 Kings 12:5, 7-8, 12; 22:5. In the second Book of Samuel,

It grieved David that Jehovah had made a breach into Uzzah; therefore he called that place Perez Uzzah. 2 Samuel 6:8.

This refers to Uzzah, who died because he touched the ark. 'The ark' represented heaven, or in the highest sense the Lord, and therefore Divine Good. But 'Uzzah' represented that which ministers, and so represents truth since truth ministers to good. This separation is meant by 'a breach into Uzzah'.

(Odkazy: 2 Kings 12:6-8; Genesis 38:29)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 4977, 5351, 5354, 6272, 6342, 6344, 7035, 8042, 8080, 8833, 9224, 10110

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 186


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 433, 434


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: