Bible

 

Ezekiel 31

Greek OT: LXX [A] Unaccented         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω τριτω μηνι μια του μηνος εγενετο λογος κυριου προς με λεγων

2 υιε ανθρωπου ειπον προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και τω πληθει αυτου τινι ωμοιωσας σεαυτον εν τω υψει σου

3 ιδου ασσουρ κυπαρισσος εν τω λιβανω και καλος ταις παραφυασιν και υψηλος τω μεγεθει εις μεσον νεφελων εγενετο η αρχη αυτου

4 υδωρ εξεθρεψεν αυτον η αβυσσος υψωσεν αυτον τους ποταμους αυτης ηγαγεν κυκλω των φυτων αυτου και τα συστεματα αυτης εξαπεστειλεν εις παντα τα ξυλα του πεδιου

5 ενεκεν τουτου υψωθη το μεγεθος αυτου παρα παντα τα ξυλα του πεδιου και επλατυνθησαν οι κλαδοι αυτου αφ' υδατος πολλου

6 εν ταις παραφυασιν αυτου ενοσσευσαν παντα τα πετεινα του ουρανου και υποκατω των κλαδων αυτου εγεννωσαν παντα τα θηρια του πεδιου εν τη σκια αυτου κατωκησεν παν πληθος εθνων

7 και εγενετο καλος εν τω υψει αυτου δια το πληθος των κλαδων αυτου οτι εγενηθησαν αι ριζαι αυτου εις υδωρ πολυ

8 κυπαρισσοι τοιαυται ουκ εγενηθησαν εν τω παραδεισω του θεου και πιτυες ουχ ομοιαι ταις παραφυασιν αυτου και ελαται ουκ εγενοντο ομοιαι τοις κλαδοις αυτου παν ξυλον εν τω παραδεισω του θεου ουχ ωμοιωθη αυτω εν τω καλλει αυτου

9 δια το πληθος των κλαδων αυτου και εζηλωσεν αυτον τα ξυλα του παραδεισου της τρυφης του θεου

10 δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εγενου μεγας τω μεγεθει και εδωκας την αρχην σου εις μεσον νεφελων και ειδον εν τω υψωθηναι αυτον

11 και παρεδωκα αυτον εις χειρας αρχοντος εθνων και εποιησεν την απωλειαν αυτου

12 και εξωλεθρευσαν αυτον αλλοτριοι λοιμοι απο εθνων και κατεβαλον αυτον επι των ορεων εν πασαις ταις φαραγξιν επεσαν οι κλαδοι αυτου και συνετριβη τα στελεχη αυτου εν παντι πεδιω της γης και κατεβησαν απο της σκεπης αυτων παντες οι λαοι των εθνων και ηδαφισαν αυτον

13 επι την πτωσιν αυτου ανεπαυσαντο παντα τα πετεινα του ουρανου και επι τα στελεχη αυτου εγενοντο παντα τα θηρια του αγρου

14 οπως μη υψωθωσιν εν τω μεγεθει αυτων παντα τα ξυλα τα εν τω υδατι και ουκ εδωκαν την αρχην αυτων εις μεσον νεφελων και ουκ εστησαν εν τω υψει αυτων προς αυτα παντες οι πινοντες υδωρ παντες εδοθησαν εις θανατον εις γης βαθος εν μεσω υιων ανθρωπων προς καταβαινοντας εις βοθρον

15 ταδε λεγει κυριος κυριος εν η ημερα κατεβη εις αδου επενθησεν αυτον η αβυσσος και επεστησα τους ποταμους αυτης και εκωλυσα πληθος υδατος και εσκοτασεν επ' αυτον ο λιβανος παντα τα ξυλα του πεδιου επ' αυτω εξελυθησαν

16 απο της φωνης της πτωσεως αυτου εσεισθησαν τα εθνη οτε κατεβιβαζον αυτον εις αδου μετα των καταβαινοντων εις λακκον και παρεκαλουν αυτον εν γη παντα τα ξυλα της τρυφης και τα εκλεκτα του λιβανου παντα τα πινοντα υδωρ

17 και γαρ αυτοι κατεβησαν μετ' αυτου εις αδου εν τοις τραυματιαις απο μαχαιρας και το σπερμα αυτου οι κατοικουντες υπο την σκεπην αυτου εν μεσω της ζωης αυτων απωλοντο

18 τινι ωμοιωθης καταβηθι και καταβιβασθητι μετα των ξυλων της τρυφης εις γης βαθος εν μεσω απεριτμητων κοιμηθηση μετα τραυματιων μαχαιρας ουτως φαραω και το πληθος της ισχυος αυτου λεγει κυριος κυριος

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 154


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 46, 108, 119, 130, 756, 776, 908, ...

Apocalypse Revealed 90, 312, 409, 567, 757

Divine Love and Wisdom 325

Doctrine of the Lord 4, 28

Faith 54

True Christianity 82, 467, 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 175, 372, 388, 518, 538, 650, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 27, 41, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 9, 74

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Psalms 104:17

Isaiah 14:8, 15, 18:6, 19:19

Jeremiah 43:8, 46:1

Lamentations 4:20

Ezekiel 8:1, 17:23, 26:16, 18, 28:7, 13, 32:32

Daniel 4:7, 11, 5:20

Nahum 3:18

Matthew 13:32, 23:12

Word/Phrase Explanations

γη
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Ze Swedenborgových děl

 

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) # 3

Coronis (Buss translation)      

Přejděte do sekce / 60  

← Předchozí   Další →

3. The same four Churches on this earth are described by four beasts rising up out of the sea, in Daniel; of which it is there written:

The first was seen like a lion, but it had eagle's wings. I beheld until the wings thereof were plucked out, and it was lifted up from the earth, and set up upon feet, erect like a man, and a man's heart was given to it. Afterwards, behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side; three ribs were in its mouth between the teeth: moreover, they were saying thus unto it, Arise, devour much flesh. After these things, I beheld, and, lo, another, like a leopard, which had four wings, like birds' wings, upon the back of it; the beast had also four heads; and dominion was given to it. After this, I saw in the night visions, and beheld a fourth beast, terrible and dreadful, and strong exceedingly, which had great iron teeth; it devoured and brake in pieces, and stamped the residue with its feet; but it was diverse from all the beasts that were before it, and it had ten horns. I beheld till thrones were cast down, and the Ancient of days did sit; and the judgment was set, and the books were opened; and, behold, one like the Son of Man was coming with the clouds of the heavens. And there was given Him dominion, and glory, and a kingdom; and all peoples, nations and languages should worship Him: His dominion is a dominion of an age, which shall not pass away, and His kingdom that which shall not perish (Dan. 7:3-9, [7:10], 7:13-14, etc.).

That by these beasts, in like manner, are meant and described those four Churches, is manifest from all the particulars there (which shall be unfolded in their order in the following pages); more especially from the last expressions there, that after those four beasts there will come "the Son of Man, to whom shall be given dominion, and a kingdom which shall not pass away nor perish"; who, also, is meant by the Stone made into "a great Rock, which shall fill the whole earth," as may be seen above (n. 2, at the end).

[2] That the states of the Church are likewise described by beasts, as well as by metals, in the Word, is evident from numberless passages, some only of which I will adduce here; which are as follows:

Thou causest the rain of benefits to drop; thou wilt confirm thy wearied inheritance; the beast 1 -thy assembly-shall dwell therein (Psalm 68:9-10).

Every wild beast of the forest is Mine, the beasts in the mountains of thousands; I know every bird of the mountains, the beasts of My fields are with Me (Psalm 50:10-11).

Asshur was a cedar in Lebanon, his height was exalted; all the birds of the heavens made their nests in his branches, and under his branches did all the beasts of the field bring forth, and in his shadow dwelt all great nations (Ezek. 31:3, 5-6, 13; Dan. 4:7-13).

in that day will I make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens, and I will betroth Myself unto thee to eternity (Hosea 2:18-19).

Rejoice and be glad; be not afraid, ye beasts of My fields; for the habitations of the desert are become full of grass (Joel 2:21-22).

Thou, son of man, say unto the bird of every wing, and to every beast of the field, Gather yourselves together to My sacrifice upon the mountains of Israel: thus I will set My glory among the nations (Ezek. 39:17, 20-21).

The enemy hath reproached Jehovah; deliver not the soul of the turtle-dove unto the beast 2 (Psalm 74:18-19).

Jehovah gathereth the outcasts of Israel; every beast of My fields, come (Isa. 56:8-9).

The spirit urging, made Jesus to go forth into the wilderness and He was with the beasts; and angels ministered unto Him (Mark 1:12-13).

He was not with beasts, but with devils, with whom He fought and whom He subdued-(not to mention a thousand other passages, which are adduced in part in the APOCALYPSE REVEALED , n. 567). Moreover, it is well known that the Lord Himself, in the Word, is called a "Lamb" and also a "Lion"; likewise, that the Holy Spirit was represented as a "Dove"; that the cherubs, also, by which the Word in the literal sense is signified, appeared like "four beasts," in Ezekiel and in the Apocalypse; and that the man of the Church who acknowledges the Lord as his God and Shepherd, is called a "sheep"; and, on the other hand, he who does not acknowledge Him, is called a "he-goat" and also a "dragon"; and that an assembly of the latter is described, in like manner as in Daniel, by

The beast out of the sea, like a leopard, whose feet were as it were a bear's, and his mouth as it were a lion's (Rev. 13:1-2).

These comparisons originate from the spiritual world, where all the affections and thoughts therefrom, of angels and spirits, are presented at a distance from them as beasts, which also appear in a form in all respects similar to that of the beasts in the natural world; the affections of the love of good as gentle beasts and good uses, but the affections of the love of evil as savage beasts and evil uses. Hence it is that beasts are so often named in the Word; and by them in the spiritual sense are signified affections, inclinations, perceptions and thoughts. From these considerations it is manifest what is meant by creatures in the following passages:

Jesus commanded the disciples to go into all the world, and preach the gospel to every creature (Mark 16:15).

If any one be in Christ, he is a new creature; old things have passed away, and all things are become new (2 Cor. 5:17).

These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creature of God (Rev. 3:14).

By "creatures," here, are meant those who are capable of being created anew, that is, regenerated, and thus becoming of the Lord's Church.

-----
Footnotes:

1. "Thy beast" is the literal rendering of the Hebrew in this passage, which is [Hebrew]; but it is assumed, in the text here, to be used figuratively for "thy congregation." See Fuerst, in loc. [Hebrew].

2. See R.V.; also the previous footnote.

-----

(Odkazy: Daniel 4:10-16, 7:3-7, 7:9-10; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-23)

Přejděte do sekce / 60  

← Předchozí   Další →


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: