Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

The White Horse - Appendix # 1

White Horse Appendix (Elliott translation)      

Přejděte do sekce / 1  

1. APPENDIX to THE WHITE HORSE

Since today it must inevitably appear strange that a horse means the understanding of truth, and in a contrary sense, reasonings coming as it were from the understanding which confirm falsehood, I should like to quote more passages still from the Word where the horse is mentioned. Let these suffice:

Is Thine indignation against the sea, O Jehovah, when Thou dost ride upon Thy horses! Thy chariots are salvation. Thou didst trample the sea with Thy horses, the surging of the waters, Habakkuk 3:8, 15.

The hoofs of Jehovah's horses are reckoned as flint, Isaiah 5:28.

At Thy rebuke both chariot and horse lay stunned, Psalm 76:5-6.

I will overthrow the throne of kingdoms, and I will overthrow the chariot and those that ride in it, and the horses and their horsemen shall go down, Haggai 2:22.

I will cut off the horse from Jerusalem: he shall speak peace to the nations, Zechariah 9:10.

In these places the Church's understanding of truth is meant by the horse, and doctrine derived from it by the chariot; and those who are able to understand and learn from the Word are meant by riders and horsemen. The matter is plainer still from these places:

Gather yourselves from all around to My sacrifice; you shall be satisfied at My table with horse and chariot. So I will set My glory among the nations, Ezekiel 39:17, 20-21.

Gather yourselves to the great supper of God, and you shall eat the flesh of horses and of those seated on them, Revelation 19:17-18.

The subject here is the New Church that is to be established by the Lord. At that time the understanding of the Word will be opened and from it men will be taught the doctrine of truth. What else would the statements that they were to be filled at the Lord's table with horse and chariot, and that they were to eat the flesh of horses and of those seated on them, be but utter absurdities! In addition to the examples already brought forward, the meaning of horse and chariot is obvious from these places:

Gird on Thy sword, O Mighty One! Mount, and ride on the Word of truth, Psalm 45:3-4.

Sing, lift up a song to Him Who rides upon the clouds, Psalm 68:4.

Jehovah comes riding upon a cloud, Isaiah 19:1.

Sing to the Lord Who is riding on the highest heaven of old, Psalm 68:33-34.

God rode on a cherub, Psalm 18:10.

Then you shall take delight in Jehovah, and I will make you ride on the heights of the earth, Isaiah 58:14; Deuteronomy 32:13.

I will make Ephraim ride, Hosea 10:11.

By riding in these passages is meant teaching and being taught the truths of doctrine, and thus being wise. By the heights of the earth are meant the summits of the Church, and by Ephraim also the understanding of the Word. Like matters are meant by horses and chariots, by the four chariots coming out between the mountains of bronze, and by the four horses harnessed to them, which were red, black, white, and dappled grey, and which are also called spirits and are said to have gone forth from standing in the presence of the Lord of the whole earth, Zechariah 6:1-8, 15.

Things of a similar nature are meant by these words as well:

When the Lamb opened the seals of the book horses went out in order, first a white horse, second a red horse, third a black horse, and fourth a pale horse, Revelation 6:1-8.

It is obvious that by the book whose seals the Lamb opened the Word is meant, out of which nothing else could come except the understanding of it. What other meaning could horses coming out of an opened book have!

It is clear that a horse means the understanding of truth and a chariot doctrine from the same words when they are used in a contrary sense. A horse then means the understanding falsifying truths by means of mere reasonings, and a chariot consequent doctrine, that is, heresy, as in the following places:

Woe to those who go down into Egypt for help and rely on horses and do not look to the Holy One of Israel! For Egypt is man and not God, and his horses are flesh and not spirit, Isaiah 21:1, 3.

You shall set over Israel a king whom Jehovah shall choose, only let him not multiply horses for himself nor lead the people back into Egypt to multiply horses, Deuteronomy 17:14-16.

These matters have been stated because by Egypt is meant the natural man, who corrupts the truths of the Word by mere reasonings from the physical senses. What else could the horses of Egypt being flesh and not spirit, and the king not having to multiply horses, that is, falsehoods that have to do with religion, mean?

Assyria will not save us, we will not ride upon a horse, Hosea 14:3.

Some boast of the chariot and others of horses but we will boast of the name of our God, Psalm 20:7-8.

A horse is a vain thing for safety, Psalm 33:17.

The Holy One of Israel said, In trust shall be your strength. But you said, No. We will flee on a horse, we will ride on a swift one, Isaiah 30:15-16.

Jehovah will set Judah like a glorious horse; they shall put to shame those riding on horses, Zechariah 10:3-5.

I will bring against Tyre the king of Babylon, with horse and with chariot, and with horsemen. Their horses shall be so many that their dust will cover you, and the noise of horse and chariot so much that your walls will be shaken. With the hoofs of his horses he will trample all your streets, Ezekiel 26:7-11.

By Tyre in the Word is meant the Church as regards its cognitions of good and truth, and by the king of Babylon the falsification and profanation of them. Hence it says here that he will come with horse and chariot and horsemen, and that the horses will be so many that their dust will cover him. Woe to the bloody city, all full of lies, with whinnying horse and bounding chariot, Nahum 3:1-4.

By the bloody city is meant doctrine derived from truths of the Word that have been falsified. And in other places as well, such as Isaiah 5:26, 28; Jeremiah 6:23, 8:16, 46:4, 9, 50:37-38, 42; Ezekiel 17:15, 23:6, 20; Habakkuk 1:6, 8-10; Psalms 66:11-12, 147:10. A falsified and ruined understanding of truth that is in the Word is also meant by the red, black, and pale horses of Revelation 6:4-5, 8. Since therefore a horse means an understanding of truth, and in a contrary sense, an understanding of falsehood, it is clear what the Word is like in its spiritual sense.

It is well known that hieroglyphics existed in Egypt and that these were inscribed on columns and temple walls, etc., and that nobody knows nowadays what they meant. They were nothing else but correspondences of natural and spiritual things, to which the Egyptians applied themselves more than any other peoples of their own times in Asia, and it was according to these correspondences that the ancient Greeks composed their fables. The most ancient style was nothing else but this. To all these matters let me add one that is new: All things that manifest themselves in the spiritual world to angels and spirits are without exception correspondences, and for that very reason the whole of the Sacred Scripture has been written by means of correspondences (in the margin, in order that by means of it, as this is the nature of it, men of the Church would be conjoined with angels of heaven). But because the Egyptians, and others with them in the kingdoms of Asia, began to turn those correspondences into forms of idolatry which the children of Israel tended to favour, the latter were forbidden to call them back into any use at all, as is quite plain from the first of the Ten Commandments where these words appear:

You shall not make for yourself any carved image which is in the heavens above or which is on the earth beneath or which is in the waters under the earth. You shall not bow down to them nor serve them, for I am Jehovah your God, Deuteronomy 5:8-9.

And there are many more examples elsewhere. From that time on the knowledge of correspondences was blotted out. This happened by stages, in so much that nowadays its existence in the past is almost unknown, or that there is such a thing. Now however because a New Church is to be established by the Lord, one that is to be based on the Word, and which is understood by the New Jerusalem in the Book of Revelation, the Lord has been pleased to reveal that knowledge, and so to open up the Word to show what it is like inside in its inmost parts, that is, to show what it is in the spiritual sense. This has been done by means of myself in ARCANA COELESTIA, published in London, and afterwards in APOCALYPSE REVEALED, published in Amsterdam. Since for men of early times that knowledge was the greatest knowledge of all, and from it came their wisdom, it is important that some member of your academy should devote his labours to that knowledge, which can be done chiefly from the correspondences disclosed in APOCALYPSE REVEALED and proved from the Word. If there is a demand for it I am willing to unravel the Egyptian hieroglyphics, which are nothing else but correspondences, and have the matter published. Nobody else can do it.

Em. Swedenborg

(Odkazy: Deuteronomy 32:12-13; Ezekiel 17:16, 23:5-6; Hosea 14:4; Isaiah 31:1, 31:3; Jeremiah 50:43; Psalms 18:11, 20:7, 20:8, 45:4-5, 68:5, 68:32-33, 76:6, 76:7; Revelation 6:4, 6:6; Zechariah 6, 10:3, 10:5)

Přejděte do sekce / 1  


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: