Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

The Lord # 4

The Lord (Dole)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

4. In support of this, I would like in this first chapter simply to cite passages from the Word where it says “that day, ” “on that day, ” or “at that time, ” passages where “day” and “time” mean the Lord’s Coming. From Isaiah:

In the days to come it will happen that the mountain of Jehovah will be established as the highest of the mountains. On that day Jehovah alone will be exalted. The day of Jehovah Sabaoth is majestic and high above all. On that day people will throw away idols of their silver and gold. (Isaiah 2:2, 11-12, 20)

On that day the Lord Jehovih will take away adornments. (Isaiah 3:18)

On that day the branch of Jehovah will be beautiful and glorious. (Isaiah 4:2)

[Their enemy] will roar against the people on that day and look down on the earth. Behold, there is darkness and anxiety, and the light will be growing darker among their ruins. (Isaiah 5:30)

It will happen on that day that Jehovah will whistle to the fly at the very end of the rivers of Egypt. On that day the Lord will shave [Judah] at the crossings of the river. On that day he will bring [a young cow and two sheep] to life. On that day every place will become brambles and thorns. (Isaiah 7:18, 20-21, 23)

What will you do on the day of visitation? Who will come? On that day Israel will rely on Jehovah, the Holy One of Israel, in truth. (Isaiah 10:3, 20)

It will happen on that day that the nations will seek out the root of Jesse, the one who stands as a sign for the peoples, and glory will be his rest. Above all, on that day the Lord will seek out the remnant of his people. (Isaiah 11:10-11)

You will say on that day, “I will praise you, Jehovah.” You will say on that day, “Praise Jehovah! Call upon his name!” (Isaiah 12:1, 4)

The day of Jehovah is near; it will come from Shaddai like destruction. Behold, the cruel day of Jehovah is coming-a day of resentment, blazing wrath, and anger. I will violently move heaven, and the earth will be shaken out of its place, on the day of his blazing anger. His time is at hand and it will come, and the days will not be prolonged. (Isaiah 13:6, 9, 13, 22)

It will happen on that day that the glory of Jacob will be worn away. On that day, people will look back to their Maker, and their eyes [will look] toward the Holy One of Israel. On that day there will be cities of refuge in the forsaken parts of the forest. (Isaiah 17:4, 7, 9)

Those who dwell on [this] island will say on that day, “Look at what has happened to our hope!” (Isaiah 20:6)

On that day there will be five cities in the land of Egypt speaking the languages of Canaan. On that day there will be an altar to Jehovah in the center of Egypt. On that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and Israel will be at the center of the land. (Isaiah 19:18-19, 23-24)

A day of tumult, trampling, and confusion from the Lord Jehovih Sabaoth... (Isaiah 22:5)

On that day Jehovah will punish the army of the high place and the monarchs of the earth. After a great many days they will be punished. Then the moon will blush and the sun will be ashamed. (Isaiah 24:21, 23)

It will be said on that day, “Behold, this is our God; we have waited for him to set us free.” (Isaiah 25:9)

On that day this song will be sung in the land of Jehovah: “We have a strong city.” (Isaiah 26:1)

On that day Jehovah will bring punishment with his sword. On that day answer him by saying, “A vineyard whose wine is pure.” (Isaiah 27:1-2, 12-13)

On that day Jehovah Sabaoth will become an ornate crown and a diadem. (Isaiah 28:5)

Then on that day the deaf will hear the words of the book, and the eyes of the blind will see out of the darkness. (Isaiah 29:18)

On the day of the great slaughter, when the towers fall, there will be a channel of waters. The light of the moon will be like the light of the sun on the day when Jehovah binds up the breach of his people. (Isaiah 30:25-26)

On that day they will each throw away the idols of their silver and gold. (Isaiah 31:7)

The day of Jehovah’s vengeance, the year of his recompense... (Isaiah 34:8)

These two things will come to you in one day: the loss of your children, and widowhood. (Isaiah 47:9)

My people will know my name, and on that day [they will know that] I am the one saying “Here I am!” (Isaiah 52:6)

Jehovah has anointed me to proclaim the year of Jehovah’s good pleasure and the day of vengeance for our God, to comfort all who are mourning. (Isaiah 61:1-2)

The day of vengeance is in my heart and the year of my redeemed has arrived. (Isaiah 63:4)

From Jeremiah:

In those days you will no longer say, “The ark of the covenant of Jehovah.” At that time they will call Jerusalem the throne of Jehovah. In those days the house of Judah will go to the house of Israel. (Jeremiah 3:16-18)

In that day the heart of the monarch will perish, and the heart of the royal family, and the priests and the prophets will be stunned. (Jeremiah 4:9)

Behold, the days are coming in which the earth will turn into a wasteland. (Jeremiah 7:32, 34)

They will fall among those who fall on the day of their visitation. (Jeremiah 8:12)

Behold, the days are coming in which I will execute judgment upon everyone whose foreskin has been circumcised. (Jeremiah 9:25)

In the time of their visitation they will perish. (Jeremiah 10:15)

There will be no remnant of them; I will bring evil upon them in the year of their visitation. (Jeremiah 11:23)

Behold, the days are coming in which it will no longer be said... (Jeremiah 16:14)

I will look at them in the back of the neck and not in the face on the day of their destruction. (Jeremiah 18:17)

Behold, the days are coming in which I will make this place a devastation. (Jeremiah 19:6)

Behold, the days are coming in which I will raise up for David a righteous branch who will rule as king. In those days Judah will be saved and Israel will dwell in safety. Therefore behold, the days are coming in which it will no longer be said... I will bring evil upon them in the year of their visitation. At the very last of days you will fully understand. (Jeremiah 23:5-7, 12, 20)

Behold, the days are coming in which I will turn back [the captivity of my people]. Alas, that day will be great, and there will be none like it. It will happen on that day that I will break the yoke and tear off the fetters. (Jeremiah 30:3, 7-8)

The day will come when the guards cry out on Mount Ephraim, “Arise, let us climb Zion to Jehovah our God.” Behold, the days are coming in which I will make a new covenant. The days are coming in which the city of Jehovah will be built. (Jeremiah 31:6, 27, 31, 38)

The days are coming in which I will perform the good word [that I promised]. In those days and at that time I will cause a righteous branch to grow for David. In those days Judah will be saved. (Jeremiah 33:14-16)

On that day I will bring words against this city for evil. You, though, I will rescue on that day. (Jeremiah 39:16-17)

That day will be a day of vengeance for the Lord Jehovih Sabaoth; he will take vengeance on his enemies. The day of destruction has come upon them, the time of their visitation. (Jeremiah 46:10, 21)

Because of the day that is coming for devastation... (Jeremiah 47:4)

I will bring upon [Moab] the year of visitation. Nevertheless I will bring back its captives at the very last of days. (Jeremiah 48:44, 47)

I will bring destruction upon them at the time of their visitation. Their youths will fall in the streets and all their men of war will be cut down on that day. At the very last of days I will bring back their captives. (Jeremiah 49:8, 26, 39)

In those days and at that time the children of Israel and the children of Judah will come together and seek Jehovah their God. In those days and at that time the iniquity of Israel will be sought, but there will be none. Woe to [the Babylonians], because their day has come, the time of their visitation. (Jeremiah 50:4, 20, 27, 31)

They are vanity, a work of errors; they will perish at the time of their visitation. (Jeremiah 51:18)

From Ezekiel:

The end has come; the end has come. It has come upon you like the morning. The time has come; the day of tumult is near. Behold the day; see, it has come. The trunk has blossomed; violence has sprouted. The day has arrived; the time has come upon their whole multitude. Their silver and gold will not rescue them on the day of Jehovah’s wrath. (Ezekiel 7:6-7, 10, 12, 19)

People were saying of the prophet, “The vision that he is seeing will not happen for many days; his prophecy concerns distant times.” (Ezekiel 12:27)

They will not be able to stand up in the war on the day of Jehovah’s wrath. (Ezekiel 13:5)

You pierced, godless prince of Israel, whose day has come, in the time of iniquity of the end... (Ezekiel 21:25, 29)

O city shedding blood in your own midst so that its time will come, you have made the days approach so that you will come to your years. (Ezekiel 22:3-4)

Surely on the day that I take their strength from them, on that day someone who has been rescued will come to you with information for you to hear. On that day your mouth will be opened to speak with the one who has been rescued. (Ezekiel 24:25-27)

On that day I will cause the horn of the house of Israel to grow. (Ezekiel 29:21)

Wail “Alas for the day, ” because the day of Jehovah is near, the day of Jehovah is near. It will be a day of cloud, a time for the nations. On that day messengers from me will go forth. (Ezekiel 30:2-3, 9)

On the day you go down into hell... (Ezekiel 31:15)

I myself will search for my flock, on a day when it is in the midst of your flock, and I will rescue them from all the places where they have been scattered on a cloudy and dark day. (Ezekiel 34:11-12)

On the day when I cleanse you from all your iniquities... (Ezekiel 36:33)

Prophesy and say, “Will you not know it on that day when my people Israel settle safely? In the days to come I will bring you against my land. [This will happen] on that day, on the day when Gog comes upon the land [of Israel]. In my zeal, in the day of my indignation, surely on this day there will be a great earthquake upon the land of Israel.” (Ezekiel 38:14, 16, 18-19)

Behold, it is coming; this is the day of which I have spoken. It will happen on that day that I will give Gog a burial place in the land of Israel, so that the house of Israel will know that I, Jehovah, am their God from that day on. (Ezekiel 39:8, 11, 22)

From Daniel:

God in the heavens has revealed mysteries concerning what will happen in the days to come. (Daniel 2:28)

The time came for the saints to establish the kingdom. (Daniel 7:22)

“Understand that the vision concerns the time of the end.” [Gabriel] said, “Behold, I am making known to you what will happen at the end of the wrath, because at the appointed time the end will come.” The vision of evenings and mornings is the truth. Hide the vision, because it is for many days. (Daniel 8:17, 19, 26)

I have come to make you understand what will happen to your people at the very last of days, because the vision applies to days yet to come. (Daniel 10:14)

Those who understand will be tested in order to be purified and cleansed, until the time of the end, since it is yet for an appointed time. (Daniel 11:35)

At that time Michael will rise up, the great leader who stands up for the children of your people. There will be a time of distress such as there has not been since the nation [began]. At this time, however, your people will be rescued-everyone who is found written in the book. (Daniel 12:1)

You, Daniel, close up the words and seal the book until the time of the end. But from the time when the daily offering is taken away and the abomination that causes devastation is set up, there will be one thousand two hundred and ninety days. You will arise into your inheritance at the end of days. (Daniel 12:4, 9, 11, 13)

From Hosea:

I will make an end of the kingdom of the house of Israel. On that day I will break the bow of Israel. Great will be the day of Jezreel. (Hosea 1:4-5, 11)

On that day you will call [me] “my husband.” On that day I will make them a covenant. On that day I will respond. (Hosea 2:16, 18, 21)

The children of Israel will turn back and seek Jehovah their God and David their king at the very last of days. (Hosea 3:5)

Come, let us return to Jehovah. After two days he will revive us; on the third day he will raise us up, and we will live in his presence. (Hosea 6:1-2)

The days of visitation have come; the days of retribution have come. (Hosea 9:7)

From Joel:

Alas for the day, because the day of Jehovah is at hand; it will come as destruction from Shaddai. (Joel 1:15)

The day of Jehovah is coming, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Great is the day of Jehovah and extremely terrifying; who can endure it? (Joel 2:1-2, 11)

Upon my male and female servants I will pour out my spirit in those days. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrifying day of Jehovah comes. (Joel 2:29, 31)

In those days and at that time I will gather all nations together. The day of Jehovah is at hand. On that day it will happen that the mountains will drip with new wine. (Joel 3:1-2, 14, 18)

From Amos:

The strong of heart will flee naked on that day. (Amos 2:16)

On the day that I punish Israel for its sins... (Amos 3:14)

Woe to you who long for the day of Jehovah. What is the day of Jehovah to you? It will be a day of darkness and not of light. Surely the day of Jehovah will be a day of darkness and not of light, a day of thick darkness with no light at all. (Amos 5:18, 20)

The songs of the Temple will be howls on that day. On that day I will make the sun set at noon, and will darken the earth on a day of light. On that day beautiful young women and also young men will faint from thirst. (Amos 8:3, 9, 13)

On that day I will raise up the fallen tent of David. Behold, the days are coming when the mountains will drip with new wine. (Amos 9:11, 13)

From Obadiah:

On that day will I not destroy the wise of Edom? Do not rejoice over them on the day of their destruction, on the day of their distress. The day of Jehovah over all nations is at hand. (Obadiah 1:8, 12-15)

From Micah:

On that day the lament will be “We have been utterly destroyed.” (Micah 2:4)

At the very last of days the mountain of the house of Jehovah will be established on the top of the mountains. On that day I will gather the lame. (Micah 4:1, 6)

On that day I will cut off your horses and your chariots. (Micah 5:10)

The day of your watchmen, your visitation, has come. The day for building the walls is here. This is the day in which he will come to you. (Micah 7:4, 11-12)

From Habakkuk:

The vision is still set for an appointed time and speaks concerning the end. If it delays, wait for it, because it will surely come and will not be postponed. (Habakkuk 2:3)

Jehovah, do your work in the midst of the years; in the midst of the years you will make it known. God will come. (Habakkuk 3:2)

From Zephaniah:

The day of Jehovah is at hand. On the day of the sacrifice of Jehovah I will execute judgment upon the royal family and upon the children of the monarch. On that day there will be the sound of shouting. At that time I will examine Jerusalem with lamps. The great day of Jehovah is at hand. This day is a day of blazing wrath; a day of distress and repression; a day of destruction and devastation; a day of darkness and gloom; a day of clouds and thick darkness; a day of trumpets and shouting. On the day of the blazing wrath of Jehovah the whole earth will be devoured and he will make a prompt end to all those who dwell in the land. (Zephaniah 1:7-8, 10, 12, 14-16, 18)

... when the day of the wrath of Jehovah has not yet come upon us. Perhaps you may be hidden on the day of the wrath of Jehovah. (Zephaniah 2:2-3)

Wait for me until the day I rise up for plunder, because that will be my judgment. On that day you will not be ashamed of your deeds. On that day it will be said to Jerusalem, “Do not be afraid.” I will deal with your oppressors at that time. At that time I will bring you back. At that time I will gather you together to give you a name and praise. (Zephaniah 3:8, 11, 16, 19-20)

From Zechariah:

I will remove the iniquity of that land in one day. On that day each of you will invite your neighbor under a vine and under a fig tree. (Zechariah 3:9-10)

Then many nations will be joined to Jehovah on that day. (Zechariah 2:11)

In those days ten men will take hold of the hem of a man of Judah. (Zechariah 8:23)

Jehovah their God will save them on that day, as the flock of his people. (Zechariah 9:16)

My covenant was broken on that day. (Zechariah 11:11)

On that day I will make Jerusalem a heavy stone for all peoples. On that day I will strike every horse with confusion. On that day I will make the leaders of Judah like a fiery furnace surrounded by logs. On that day Jehovah will protect the inhabitants of Jerusalem. On that day I will seek to destroy all the nations [that are coming against Jerusalem]. On that day the mourning in Jerusalem will increase. (Zechariah 12:3-4, 6, 8-9, 11)

On that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem. It will happen on that day that I will cut off the names of idols from the land. On that day the prophets will be ashamed. (Zechariah 13:1-2, 4)

Behold, the day of Jehovah is coming. On that day his feet will stand on the Mount of Olives. On that day there will be no light or radiance. One day that will be known to Jehovah, not day or night, there will be light around the time of evening. On that day living waters will go forth from Jerusalem. On that day Jehovah will be one, and his name one. On that day there will be a great panic from Jehovah. On that day “Holiness belongs to Jehovah” will be engraved on the bells of the horses. There will no longer be a Canaanite in the house of Jehovah on that day. (Zechariah 14:1, 4, 6-9, 13, 20-21)

From Malachi:

Who can bear the day of his coming? Who will stand when he appears? They will be mine on the day that I make them my treasure. Behold, the day is coming, burning like an oven. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrifying day of Jehovah comes. (Malachi 3:2, 17; 4:1, 5)

From David:

In his days the righteous will flourish and there will be much peace, and he will reign from sea to sea, and from the river all the way to the ends of the earth. (Psalms 72:7-8)

There are other instances elsewhere.

(Odkazy: Habakkuk 3:2-3; Isaiah 22:8, 22:12, 22:20, 22:25, 24:21-22, 24:21-23; Jeremiah 19:8, 23:5-6, 23:7, 23:17; Joel 3:1; Obadiah 1:12, 1:15; Zechariah 13:1-4; Zephaniah 1:7-10)


Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 472, 704, 819

Divine Providence 172

Doctrine of the Lord 14, 37

Sacred Scripture 89

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


Přeložit: