Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

A Brief Exposition of New Church Doctrine # 120

A Brief Exposition of New Church Doctrine (Stanley translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 120  

← Předchozí   

120. The third Memorable Experience from THE APOCALYPSE REVEALED. 1 As I have been permitted by the Lord to see the wonderful things which are in the heavens and under the heavens, I am obliged, as commanded, to describe what I have seen. There appeared a magnificent palace with a temple in its innermost part. In the middle of the temple stood a table of gold, on which lay the Word; and two angels stood beside it. Round about the table was a triple row of seats. The seats of the first row were covered with a silken cloth of crimson those of the second row with a silken cloth of blue and those of the third row with a white cloth. Below the roof, high above the table, appeared a canopy of tapestry, shining with precious stones, from whose lustre there shone forth, as it were, a rainbow, as when the sky is clear after rain. Then suddenly there appeared sitting on the seats a number of the clergy clothed in the garments of their priestly office. On one side was a wardrobe, where stood an angel custodian, and within the wardrobe lay splendid vestments in beautiful order.

(Odkazy: Isaiah 45:21-22, Isaiah 59:19-20; Matthew 1:20-25)


[2] It was a Council convened by the Lord; and I heard a voice from heaven saying, "Deliberate." But they said, "On what?" The reply was, "Concerning the Lord the Saviour, and concerning the Holy Spirit." But when they thought on these subjects they were not in a state of illumination wherefore they made supplication, and immediately light streamed down out of heaven, first illuminating the back part of their heads, afterwards their temples, and lastly their faces. Then they began deliberating as commanded; first, concerning the Lord the Saviour. The first question to be considered was Who assumed the Human in the Virgin Mary? And the angel standing at the table on which was the Word read these words from Luke in their presence: The angel said to Mary, Behold thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and thou shalt call His name Jesus. He shall be great, and shall be called The Son of the Highest.... And Mary said to the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answering said, The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee; therefore, also, that Holy Thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Luke 1:31-32, 34-35.

Then he also read from the first chapter of Matthew, verses 20-25, and when he came to the 25th verse he read it with a loud voice. In addition he read many passages from the Evangelists, as Matthew 3:17, 17:5; John 20:31; with other statements where the Lord as to His Human is called the Son of God, and where, from His Human, He calls Jehovah His Father. Further, he read from the Prophets, where it is foretold that Jehovah Himself was about to come into the world; among them were these passages from Isaiah:

It shall be said in that day, Lo This is our God, for Whom we have waited to deliver us; this is Jehovah, for Whom we have waited; let us rejoice and be glad in His salvation. Isaiah 25:9.

The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of Jehovah; make level in the desert a pathway for our God.... And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together.... Behold, the Lord Jehovah cometh in strength.... He shall feed His flock like a shepherd. Isaiah 40:3, 5, 10-11.

(Odkazy: Luke 1:31-35; Matthew 1:20-25)


[3] Then the angel said, "As Jehovah Himself came into the world and assumed a Human, and by it has redeemed and saved mankind, therefore He is called by the Prophets the Saviour and the Redeemer. And then he read to them the following passages:

Surely God is in thee, and there is no God else. Verily Thou art a hidden God, O God of Israel the Saviour. Isaiah 45:14-15.

Am not I Jehovah, and there is no God else besides Me? A just God and there is no Saviour besides Me? Isaiah 45:21.

I am Jehovah, and besides me there is no Saviour. Isaiah 43:11.

I am Jehovah thy God.., and thou shalt acknowledge no God besides Me; and there is no Saviour besides Me. Hosea 13:4.

That all flesh may know that I Jehovah am thy Saviour and thy Redeemer. Isaiah 49:26; 60:16.

As for our Redeemer, Jehovah of hosts is His name. Isaiah 47:4.

Their Redeemer, the mighty Jehovah of Hosts is His name. Jeremiah 50:34.

Jehovah, my Rock and my Redeemer. Psalm 19:14.

Thus saith Jehovah thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am Jehovah thy God. Isaiah 48:17; 43:14; 49:7; 54:8.

Thou, Jehovah, art our Father; our Redeemer from of old is Thy name. Isaiah 63:16.

Thus saith Jehovah thy Redeemer...I am Jehovah that maketh all things...and by Myself alone. Isaiah 44:24.

Thus saith Jehovah, the king of Israel, and His Redeemer, Jehovah of Hosts; I am the First and the Last, and besides Me there is no God. Isaiah 44:6.

Jehovah of Hosts is His name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel; the God of the whole earth shall He be called. Isaiah 54:5.

Behold, the days come when I will raise unto David a righteous Branch Who shall reign a king ...and this is His name, Jehovah our Righteousness. Jeremiah 23:5-6; 33:15-16.

In that day Jehovah shall be King over all the earth in that day there shall be one Jehovah, and His name One. Zechariah 14:9.

(Odkazy: Isaiah 45:21-22)


[4] From all these passages, those who sat on the seats were convinced, and unanimously declared, that Jehovah Himself assumed the Human to redeem and save mankind. But then a voice was heard from the Roman Catholics who had hidden themselves behind the altar, saying, "How could Jehovah, the Father, become a man? Is He not the Creator of the universe?" And one of those who sat on the second row of seats turned round and said, "Who was it, then?" Then the one from behind the altar, advancing to its side, replied, "The Son from eternity." But he was answered: "Is not the Son from eternity, according to your own confession, also the Creator of the universe? And what is a Son, or a God, born from eternity? And how is it possible for the Divine Essence, which is one and indivisible, to be separated, and for one part to descend and not at the same time the whole?"

[5] The other matter of enquiry concerning the Lord was: Whether the Father and He are One, as the soul and the body are one? They said that this follows of necessity because the soul is from the father. Then one of those who sat on the third row of seats read out of the Confession of Faith, called the Athanasian Creed, the following passage: Although our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and man...yet they are not two, but one Christ...one altogether ... by unity of Person. For as the soul and body are one man, so God and man is one Christ. "This faith," said the reader, "is received throughout the whole Christian world, even by the Roman Catholics." Then they said, "What need have we of further proof? God the Father and He are one, as the soul and body are one." And they continued, "Because this is so, we perceive that the Lord's Human is Divine, for it is the Human of Jehovah also that the Lord ought to be approached as to His Divine Human, and that thus and not otherwise can the Divine, which is called the Father, be approached."

[6] This conclusion of theirs the angel confirmed by many passages from the Word, among them were these from Isaiah:

Unto us a Child is born, unto us a Son is given ...Whose name shall be called Wonderful, Counsellor, God, Hero, Father of Eternity, Prince of Peace. Isaiah 9:6.

Abraham knows us not, and Israel does not acknowledge us. Thou, Jehovah, art our Father, our Redeemer from of old is Thy name. Isaiah 63:1, 6

And in John:

Jesus said, He that believeth on Me ...believeth on Him that sent Me. And he that seeth Me, seeth him that sent Me. John 12:44-45. Philip said to Jesus, Show us the Father ...Jesus said to him, He that hath seen Me hath seen the Father how sayest thou then, Show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in Me? Believe Me that I am in the Father and the Father in Me. John 14:8-11.

Jesus said, I and the Father are one. John 10:30.

All things that the Father hath are Mine ...and all Mine are the Father's. John 16:15; 17:10.

Lastly:

Jesus said, I am the Way, the Truth and the Life; no one cometh to the Father, but by Me. John 14:6.

When they had heard these statements, they all declared with one voice and heart that the Lord's Human is Divine, and that this should be approached in order that the Father may be approached; since Jehovah God, Who is the Lord from eternity, sent Himself by this means into the world, and made Himself visible to men's eyes, and thus accessible. Likewise, He made Himself visible and thus accessible to men of olden times in a human form, but then by means of an angel.

[7] After this followed a discussion concerning the Holy Spirit. First the idea held by many people regarding God the Father, the Son and the Holy Spirit was disclosed, which was this; that God the Father sat on high, with the Son at His right hand, and that they sent forth the Holy Spirit from themselves to enlighten and instruct mankind. But then a voice was heard from heaven saying, "We cannot endure such an idea. Who does not know that Jehovah God is omnipresent? And whoever knows and acknowledges this, should also acknowledge that it is He Himself who enlightens and instructs, and that there is not a mediating God distinct from Him, much less from two, as one person is distinct from another. Wherefore, let the former idea which is false be removed, and let this other idea which is sound be received, and then you will see this clearly."

[8] But then a voice was heard again from the Roman Catholics who had concealed themselves behind the altar of the temple, saying, "What then is the Holy Spirit, who is mentioned in the Word by the Evangelists and Paul, and by whom so many of the learned among the clergy, particularly of our Church, profess to be led? Who in the Christian world at this day denies the Holy Spirit and His operations?" Upon this, one of those who were sitting on the second row of seats turned round and said, "You say that the Holy Spirit is a Person by Himself, and a God by Himself. But what is a person going forth and proceeding from a person but operation going forth and proceeding? One person cannot go forth and proceed from another by another, but operation canon Or what is a God going forth and proceeding from a God but the Divine going forth and proceeding? One God cannot go forth and proceed from another by another, but the Divine canon Is not the Divine Essence one and indivisible? And since the Divine Essence, or the Divine Esse, is God, is not God therefore one and indivisible?"

[9] On hearing these words, those who sat on the seats concluded unanimously that the Holy Spirit is not a Person by Himself, thus not a God by Himself, but that it is the Holy Divine going forth and proceeding from the one and only omnipotent God, Who is the Lord. To this the angels who stood at the golden table on which lay the Word said, "Good; for it is nowhere written in any part of the Old Testament that the prophets spake the Word from the Holy Spirit, but from Jehovah, the Lord; and wherever the Holy Spirit is mentioned in the New Testament it signifies the Divine Proceeding, which enlightens, instructs, vivifies, reforms and regenerates.

[10] After this another subject of enquiry respecting the Holy Spirit was raised, viz., From Whom proceeds the Divine which is called the Holy Spirit, from the Divine which is called the Father or from the Divine Human which is the Son? Whilst they discussed this, a light shone from heaven, whereby they saw that the Holy Divine, meant by the Holy Spirit, proceeds from the Divine in the Lord through His glorified Human, which is the Divine Human, comparatively as all activity with man proceeds from the soul through the body. This truth the angel who stood by the table confirmed by these passages:

He Whom the Father hath sent speaketh the words of God; He hath not given the spirit by measure unto Him. The Father loveth the Son, and hath given all things into His hand. John 3:34-35.

There shall come forth a Rod out of the stem of Jesse...the Spirit of Jehovah shall rest upon Him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might. Isaiah 11:1-2.

The Spirit of Jehovah was put upon Him, and was in Him. Isaiah 42:1; 59:19, 21; 61:1; Luke 4:18. When the Holy Spirit shall have come, whom I am about to send unto you from the Father. John 15:26.

He shall glorify Me, for He shall receive of Mine, and shall declare it unto you. All things that the Father hath are Mine; wherefore I said, He is about to receive of Mine and to declare it unto you. John 16:14-15.

If I go away I will send the Comforter unto you. John 16:7.

The Comforter is the Holy Spirit. John 14:26.

The Holy Spirit was not yet, because Jesus was not yet glorified. John 7:39.

But after the glorification: Jesus breathed on His disciples and said, Receive ye the Holy Spirit. John 20:22.

And in the Revelation:

Who shall not glorify Thy name, O Lord, for Thou only art holy. Revelation 15:4.

(Odkazy: Isaiah 59:19-20)


[11] Inasmuch as the Divine operation of the Lord from His Divine Omnipresence is meant by the Holy Spirit, therefore when He spoke to His disciples concerning the Holy Spirit, which He was about to send from God the Father, He also said:

I will not leave you orphans...I go away...and come to you.... In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in Me, and I in you. John 14:18, 28, 20.

And just before His departure out of the world He said:

Lo I am with you all the days, even to the consummation of the age. Matthew 28:20.

Having read these words in their presence, the angel said, "From these and many other passages from the Word it is evident that the Divine which is called the Holy Spirit proceeds from the Divine in the Lord through His Divine Human. To this those who sat on the seats exclaimed, "This is Divine truth."

[12] Lastly, this decision was made: From what has been deliberated in this council we clearly see, and therefore acknowledge as holy truth, that in the Lord God, the Saviour Jesus Christ, there is a Divine Trinity which is the Originating Divine, called the Father, the Divine Human which is the Son, and the Divine Proceeding which is the Holy Spirit. Then they exclaimed together: In Jesus Christ dwelleth all the fulness of the Godhead bodily. Colossians 2:9. Thus, there is One God in the Church.

(Odkazy: Hebrews 2:9)


[13] After these things were concluded in that magnificent council, they arose, and the angel-custodian of the wardrobe came and brought to each of those who had sat on the seats splendid garments interwoven here and there with threads of gold; and he said, "Receive ye these wedding garments." They were then conducted in glory to the New Christian Heaven, with which the Lord's Church on earth, which is the New Jerusalem, will be united.

There shall be one day which is known to Jehovah, nor day nor night...for about evening-time it shall be light. It shall come to pass in that day, living waters shall go out from Jerusalem... and Jehovah shall be King over all the earth in that day there shall be one Jehovah, and His name one. Zechariah 14:7-9.

THE END

(Odkazy: Luke 1:31-35)

Přejděte do sekce / 120  

← Předchozí   

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

   Parallel Passages:

Apocalypse Revealed 962

True Christian Religion 188


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: