Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9295

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9295. This second feast, which was called 'the feast of the harvest of the firstfruits of works', also 'of the firstfruits of wheat' as well as 'the feast of weeks', means the planting of truth in good. This is clear from the establishment of it, spoken of in Moses as follows,

Say to the children of Israel, When you have come into the land which I am giving you, and you reap its harvest, you shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest to the priest, who shall wave the sheaf before Jehovah, so that you may be acceptable; on the day after the sabbath the priest shall wave it. And you shall offer on that day a he-lamb 1 as a burnt offering, also a minchah and a drink-offering. But you shall not eat bread or parched ears or green ones until that very day. After this you shall count for yourselves from the day after the sabbath, from the day you bring the sheaf of the wave-offering, seven sabbaths shall there be complete. Until the day after the seventh sabbath you shall count fifty days, and offer a new gift to Jehovah. You shall bring from your dwellings the bread of the wave-offering; it shall be baked with yeast, as firstfruits to Jehovah. Besides the bread you shall offer seven lambs, one young bull, and two rams, as a burnt offering, together with their minchah and drink-offering. Leviticus 23:10-21; Deuteronomy 16:9-12.

(Odkazy: Leviticus 23:10-18)


[2] No one can know what the meaning is of these details except from their internal sense. In that sense the seeds which are sown in the field are truths of faith which are planted in good. Harvest means their growing ripe when forms of good develop from them; for wheat and barley are forms of good, and ears containing them are truths accordingly linked to good. A sheaf is an ordered sequence and bringing together of such truths; for the truths have been arranged into sheaf-like groups. Waving means giving life to, for truths with a person are not living ones until they are rooted in good. The priest who waved the sheaf, that is, who gave life to forms of the good of truth, represented the Lord; for He is the Source of life in its entirety. Doing this on the day after the sabbath meant the holiness of goodness and truth joined together. Their not being permitted before then to eat bread, parched ears, or green ones meant not making the life of good their own before then, bread being the good of love, parched ears the good of charity, green ones the good of truth, and eating making one's own. The requirement that from then seven sabbaths were to be counted until the feast, which therefore was held on the fiftieth day, meant a complete planting of truth in good until the first phase of a new state. Bread made with yeast which was offered then meant good not as yet completely purified. The waving of it meant giving it life. The burnt offering of the lambs, young bull, and rams, together with minchah and drink-offerings meant worship of the Lord that has all the essential characteristics of that good. These are the things that are meant by this feast and what happened then. And from all this it is evident that a second state in deliverance from damnation was meant, which was a state when truth was planted in good.

[3] Since this feast was called the feast of the firstfruits of harvest one needs to know what 'harvest' means in the Word. In a broad sense 'the field' that contains the harvest means the whole human race or the whole world, in a less broad sense the Church, in a narrower sense a member of the Church, and in an even narrower sense the good present in a member of the Church since this good receives the truths of faith as the field receives seeds. From the meaning of 'the field' it is evident what 'harvest' means. That is to say, in the broadest sense it means the state of the whole human race in respect of its reception of good through truth, in a less broad sense the state of the Church in respect of the reception of the truths of faith in good, in a narrower sense the state of a member of the Church in respect of that reception, and in a still narrower sense the state of good in respect of the reception of truth, and so the planting of truth in good.

[4] All this shows what 'harvest' means in the following places, as in Matthew,

He who sows the good seed is the Son of Man; the field is the world; the seed is the sons of the kingdom; the tares are the sons of the kingdom of the evil one; 2 the enemy who sows them is the devil; but the harvest is the close of the age, while the harvesters are the angels. Matthew 13:37-39.

'The good seed' is the truths of faith received from the Lord; 'the Son of Man' is the Lord in respect of the Church's truths; 'the world' which 'the field' stands for is the entire human race; 'the sons of the kingdom' whom 'the seed' stands for are the Church's truths of faith; 'the sons of the kingdom of the evil one' whom 'the tares' stand for are the Church's falsities of faith; 'the devil' whom 'the enemy' stands for and who sows them is hell; 'the close of the age' which 'the harvest' stands for is the final state of the Church in respect of the reception of the truths of faith in good; and 'the angels' whom 'the harvesters' stand for are truths from the Lord. That such things are meant by those words spoken by the Lord may be recognized from their internal sense indicated throughout this explanation of them. All this also shows the manner in which the Lord spoke when He was in the world, namely by the use of images that carried a spiritual meaning, and the reason why He did so was in order that the Word might exist not only for the world but also for heaven.

[5] In Revelation,

An angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, Thrust in 3 your sickle and reap, for the hour of harvesting has come for you; for the harvest of the earth has become dry. The one sitting on the cloud therefore thrust 4 his sickle into the earth, and the earth was harvested. Revelation 14:15-16.

'The harvest' here also stands for the final state of the Church in respect of the reception of the truths of faith in good. In Joel,

The priests have been mourning, the ministers of Jehovah. The field has been devastated, the land has been mourning because the grain has been laid waste, the new wine has failed, the oil languishes. Farmers have been put to shame, vinedressers have wailed over the wheat and over the barley, for the reason that the harvest of the field has perished. Joel 1:9-11.

This describes the ruination of the Church in respect of truths of faith and forms of the good of charity by means of such things as belong to the field, vineyard, and olive-grove. The Church itself is 'the field', and its final state, which the Lord called 'the close of the age', is 'the harvest'.

[6] In the same prophet,

Send out the sickle, for the harvest is ripe. Come, go down, for the winepress is full, the vats overflow - for great is their wickedness. Joel 3:13.

Here also 'the harvest' means the close of the age or final state of a Church laid waste. In Jeremiah,

Cut off the sower from Babel, and the one handling the sickle in the time of harvest. Jeremiah 50:16.

In the same prophet,

The daughter of Babel is like a threshing-floor; it is time to thresh her. Only a little while, and the time of harvest comes [to her]. Jeremiah 51:33.

'The time of harvest' stands for the final state of the Church there.

[7] In Isaiah,

Wail, O ships of Tarshish! For Tyre has been laid waste, so that there is no house nor anyone to go in. The inhabitants of the island are silent, O merchant of Sidon passing over the sea; they have replenished you. And through the great waters the seed of Shihor is the harvest of the Nile, her produce, to be the merchandise of nations. Isaiah 23:1-3.

The holy things of the Church that are described in these verses cannot be known to anyone except from the internal sense. Everyone knows that the holy things of heaven and of the Church are present throughout the Word, and that for this reason the Word is holy. The literal sense of those verses describes things connected with the commerce of Tyre and Sidon, but without a holy and more internal sense those descriptions are not holy. What their meaning is in this more internal sense is evident if they are brought to the surface. 'Ships of Tarshish' are doctrinal teachings about truth and good; 'Tyre and Sidon' are cognitions or knowledge of goodness and truth; 'no house, so that there is not anyone to go in' means that there is no longer any good in which truth can be planted; 'the inhabitants of the island who are silent' are more remote forms of good; 'the seed of Shihor' is true factual knowledge; and 'the harvest of the Nile, her produce' is good resulting from that knowledge, outside the Church.

-----
Footnotes:

1. literally, son of a lamb

2. The Latin means the sons of that of the evil one. Swedenborg derives this wording from the Latin Bible of Sebastian Schmidt. The Greek means simply the sons of the evil one.

3. literally, Send

4. literally, sent

-----

(Odkazy: Exodus 23:16)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9325, 9372, 10083, 10137, 10227, 10669, 10670


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 175, 946


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: