Bible

 

Genesis 19

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kai du angelai vakare atė jo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės.

2 Jis tarė: “Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus, pernakvokite ir nusiplaukite kojas. Anksti atsikėlę, galėsite eiti savo keliu”. Bet jie atsakė: “Ne, mes nakvosime gatvėje”.

3 Jis taip maldavo juos, kad jie užsuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis paruošė jiems vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie valgė.

4 Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus.

5 Jie pašaukė Lotą ir tarė: “Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume”.

6 Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris,

7 tarė: “Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!

8 Aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskite man jas išvesti pas jus ir darykite su jomis, kaip jums patinka. Tik tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu”.

9 Bet jie tarė: “Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais”. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris.

10 Tačiau vyrai savo rankomis įtempė Lotą į namą ir užrakino duris.

11 O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie apakino, mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų.

12 Lotui juodu tarė: “Ar turi čia ką nors iš savųjų: žentus, sūnus, dukteris? Išvesk juos iš šios vietos!

13 Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė Viešpatį ir Jis mus siuntė ją sunaikinti”.

14 Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris: “Išeikite iš šios vietos, nes Viešpats sunaikins miestą”. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja.

15 Išaušus angelai ragino Lotą, sakydami: “Imk žmoną ir abi dukteris, kurios čia yra, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės”.

16 Kadangi jis delsė, tai tie vyrai nutvėrė jį už rankos, jo žmoną ir abi dukteris, nes Viešpats jų pasigailėjo, ir išvedę paleido už miesto ribų.

17 Išvedę juos, tarė: “Gelbėk savo gyvybę! Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nežūtum!”

18 Lotas jiems atsakė: “O ne, mano Viešpatie!

19 Aš, Tavo tarnas, radau malonę Tavo akyse, ir man parodei didelį gailestingumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Negaliu bėgti į kalną, kad kas bloga nenutiktų ir nenumirčiau.

20 Štai arti yra miestas. Leisk man į jį bėgti­jis yra mažas, ir aš jame išsigelbėsiu”.

21 Jis tarė jam: “Štai išklausiau tave ir dėl šito. Aš nesunaikinsiu miesto, apie kurį kalbėjai.

22 Skubėk, gelbėkis tenai. Nes Aš nieko negaliu daryti, kol nuvyksi ten”. Todėl tą miestą pavadino Coaru.

23 Saulei tekant, Lotas įėjo į Coarą.

24 Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų.

25 Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus.

26 Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu.

27 Anksti rytą Abraomas atėjo į tą vietą, kur jis stovėjo Viešpaties akivaizdoje,

28 ir pažvelgė Sodomos ir Gomoros link ir į visą jų apylinkę; jis matė kylančius nuo žemės dūmus kaip iš krosnies.

29 Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abraomą ir išvedė Lotą iš pražūties, kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno.

30 Lotas ir jo abi dukterys išėjo iš Coaro ir apsigyveno kalne, nes jis bijojo gyventi Coare. Jie apsigyveno oloje, jis ir abi jo dukterys.

31 Tada vyresnioji tarė jaunesniajai: “Mūsų tėvas senas, ir žemėje nebeliko vyro, kuris galėtų įeiti pas mus, kaip priimta visoje žemėje.

32 Eime, nugirdysime vynu savo tėvą ir atsigulsime prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių!”

33 Jos tą naktį nugirdė vynu savo tėvą. Po to vyresnioji įėjo ir gulėjo su savo tėvu, o tas nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė.

34 Kitą dieną vyresnioji tarė jaunesniajai: “Aš praėjusią naktį gulėjau su savo tėvu. Nugirdykime jį vynu ir šiąnakt. Po to eik, atsigulk prie jo, kad iš savo tėvo susilauktum palikuonio!”

35 Taigi jos ir kitą naktį nugirdė vynu tėvą. Paskui jaunesnioji įėjo ir gulėjo su juo, o jis nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė.

36 Taip abi Loto dukterys pastojo nuo savo tėvo.

37 Vyresnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Moabu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių moabitų tėvas.

38 Jaunesnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Amonu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių amonitų tėvas.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 598, 1364, 1589, 2317, 2318, 2319, 2320, ...

Apocalypse Revealed 422, 452, 502, 599


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 376, 410, 504, 539, 578, 652, 653, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 41, 49

Marriage 86

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 6:8, 8:1, 13:10, 12, 13, 18:6, 20, 22

Exodus 2:14, 19:18, 33:17

Leviticus 18:7, 22, 20:13

Numbers 16:21, 26

Deuteronomy 2:9, 19, 29:22, 34:3

Judges 19:20, 22, 23

Ruth 4:1

1 Samuel 14:47

2 Samuel 11:8

2 Kings 6:18

Job 18:15, 29:7, 31:32

Psalms 11:6, 83:9

Proverbs 9:7

Isaiah 1:9, 13:19, 15:5

Jeremiah 20:16, 23:14, 48:6

Lamentations 4:6

Amos 11

Zephaniah 2:8, 9

Malachi 3:2

Matthew 10:15, 24:16

Luke 17:29, 31, 32

Romans 1:24, 27

Hebrews 13:2

2 Peter 2:6, 7

Jude 1:7

Revelation 9:2, 14:10, 18:4

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham Sees the Burning of Sodom and Gomorrah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Angels Visit Abraham
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2383

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2383. That 'they struck with blindness' means that they were filled with falsities is clear from the meaning of 'blindness'. In the Word blindness is used in reference to people who are immersed in falsity, and also to people who have no knowledge of the truth. Both kinds of people are called blind, though who are meant in any one place becomes clear from the train of thought, especially that in the internal sense. That those immersed in falsity are called 'blind' is clear from the following places: In Isaiah,

His watchmen are blind, they are all without knowledge; they are all dumb dogs, they cannot bark. Isaiah 56:10.

'Blind watchmen' stands for those who, because of reasoning, are immersed in falsity. In the same prophet,

We look for light, and, behold, darkness; for brightness, but we walk in thick darkness. We grope for the wall like the blind. Isaiah 59:9-10,

In Jeremiah,

They went astray blind in the streets; they defiled themselves with blood. Things which have no power they touch with their garments. Lamentations 4:14.

This stands for the fact that all truths have been defiled, 'streets' standing for truths in which they have gone astray, 2336.

[2] In Zechariah,

On that day I will strike every horse with panic, and its rider with madness. Every horse of the peoples I will strike with blindness. Zechariah 12:4.

Here and elsewhere in the Word 'a horse' stands for what has to do with the understanding. This is why it is said that the horse would be struck with panic, and [every] horse of the peoples with blindness, that is, it would be filled with falsities.

[3] In John,

For judgement I came into the world, that those who do not see may see, but that those who see may become blind. Some of the Pharisees heard these words and said, Are we also blind? Jesus said to them, If you were blind you would have no sin; but now you say, 'We see', therefore your sin remains. John 9:39-41.

Here the blind in both senses are referred to, that is to say, those who are immersed in falsity and those who have no knowledge of truth. With those inside the Church who know what the truth is, 'blindness' is falsity; but with those who do not know what the truth is, as with those outside the Church, 'blindness' is having no knowledge of the truth. The latter are blameless.

[4] In the same gospel,

He has blinded their eyes, and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and I heal them. John 12:40; Isaiah 6:9-11.

The meaning here is that it would be better for falsities to exist with them than truths, for they lead a life of evil and if they received instruction in truths they would not only continue to falsify them but would also pollute them with evils. They would do so for the same reason that the men of Sodom were struck with blindness, that is, matters of doctrine were filled with falsities. Why this is done has been shown in 301-303, 593, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2426.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1327-1328)


[5] Because 'blind' meant that which was false, therefore people were not allowed in the Jewish representative Church to sacrifice anything blind, Leviticus 22:22; Deuteronomy 15:21; Malachi 1:8. Also any priest who was blind was forbidden to approach and offer on the altar, Leviticus 21:18, 21.

[6] That 'blindness' is used in reference to those, like gentiles, who have no knowledge of the truth, is clear in Isaiah,

On that day the deaf will hear the words of the Book, and out of thick darkness and out of darkness the eyes of the blind will see. Isaiah 29:18.

'The blind' stands for people who have no knowledge of the truth, chiefly those who are outside the Church. In the same prophet,

Bring forth the blind people and they will have eyes; and the deaf, and they will have ears. Isaiah 43:8.

This refers to the Church of the gentiles. In the same prophet,

I will lead the blind in a way they do not know; I will turn the darkness before them into light. Isaiah 42:16.

[7] In the same prophet,

I will give You to be a light of the people, to open the blind eyes, to bring the bound out of the dungeon, from the prison-house those who sit in darkness. Isaiah 42:6-7.

This refers to the Lord's Coming and the fact that at that time people who had no knowledge of truth were to receive instruction. For those immersed in falsity do not allow themselves to receive such instruction, for they know the truth but have set themselves against it and have turned the light of truth into darkness which is not dispelled. In Luke,

The householder said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor, and the maimed, and the lame, and the blind. Luke 14:21.

This refers to the Lord's kingdom. Not those who are literally poor, maimed, lame, and blind are meant but those who are so in the spiritual sense.

[8] In the same gospel,

Jesus said that they were to report to John: The blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, the poor have the gospel preached to them. Luke 7:22.

According to the sense of the letter nobody else is meant by the blind, the lame, lepers, the deaf, the dead, and the poor than those who were so physically, for such cures did take place, that is to say, the blind received sight, the deaf hearing, lepers were restored to health, and the dead to life.

[9] But in the internal sense the same people are meant as are referred to in

Isaiah,

Then will be opened the eyes of the blind, and the ears of the deaf will be opened; then will the lame man leap like a hart, and the dumb man sing with his tongue. Isaiah 35:5-6.

This refers to the Lord's Coming and a new Church at that time called the Church of the gentiles who are described as being blind, deaf, lame, and dumb; they were so called as regards their doctrine and life. For it should be recognized that all the miracles which the Lord performed always embodied such matters and therefore meant the things which the blind, the lame, lepers, the deaf, the dead, and the poor are used to mean in the internal sense. Consequently the Lord's miracles were Divine, as also those performed in Egypt, in the wilderness, and all the rest described in the Word, had been. This is an arcanum.

(Odkazy: Genesis 19:11)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3324, 3863, 4302, 4720, 4728, 6990, 8093, 9042

The White Horse 8

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 107


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: