Scriptural Confirmations (Whitehead translation)


Toto je překlad: Dicta Probantia od Emanuel Swedenborg

Původní dílo nebylo jeho autorem publikováno.

Přeloženo do English od John Whitehead


Popis:

This work was prepared (but not published) by Swedenborg as a concordance that he could rely on as he wrote "Vera Christiana Religio" or "True Christian Religion".


Vytvořeno nebo přeloženo: John Whitehead

Datum vytvoření: 1914

Kredit: Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Autorská práva: 1914 Swedenborg Foundation

All rights reserved.

Licence: Used with permission - viz podmínky

Získané od: https://swedenborg.com/


Publikační údaje:

Publikováno: 1914 v New York, NY, USA od Swedenborg Foundation jako součást 'Posthumous Theological Works


Doporučená citace:

Swedenborg, Emanuel. Scriptural Confirmations. [Written in 1769, not published by the author.] Translated by John Whitehead. New York, NY, USA: Swedenborg Foundation, 1914. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Přečíst od začátku ||
Přejděte do sekce / 101  

Přeložit: