Znovuzrození?

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff (strojově přeloženo do čeština)
  
hands

Znovuzrození?

Před několika dny jsme jako "verš dne" použili známý biblický verš z Janova evangelia:

"Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím ti: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království."" (`Jan 3:3`)

Jeden z našich čtenářů z Austrálie nás upozornil na zajímavou věc - něco, co vrhá na tento výrok nové světlo. V původním řeckém textu je použito slovo "ἄνωθεν", které se často překládá jako "znovu". To není špatně, ale neukazuje to podobný význam slova "ἄνωθεν", jako "shora".

Jako jeden z odkazů, v Thayerově "Novozákonním řecko-anglickém lexikonu", jsou zde definice pro ἄνωθεν anothen {an'-o-then}:

1) shora, z vyššího místa

(1a) o věcech, které pocházejí z nebe nebo od Boha

2) od prvního, od počátku, od nejprvnějšího

3) znovu, od začátku

Nikodém, farizeus, který s Ježíšem hovořil v příběhu z 3. kapitoly Janova evangelia, bere Ježíšův výrok doslova, a to s významem "znovu". Ježíš to však vysvětluje hlouběji a z veršů `Jan 3:ccc5-6` je zcela jasné, že používá širší definici. Potřebujeme být znovuzrozeni shůry.