ILevitikus 10

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← ILevitikus 9   ILevitikus 11 →

1 Ke kaloku oonyana baka-Aron abangooNadabhi noAbhihu bathabatha elowo ugcedevu lwakhe, babeka umlilo kulo, babeka phezu kwawo isiqhumiso, basondeza phambi koYehova umlilo ongesesikweni, abengabawiselanga mthetho ngawo.

2 Kwaphuma umlilo ebusweni bukaYehova, wabadla; bafa phambi koYehova.

3 Wathi uMoses kuAron, Yilaa nto wayithethayo uYehova, wathi, Ndozingcwalisela abasondela kum, ndizizukise ebusweni babantu bonke; wathi cwaka uAron.

4 UMoses wabiza uMishayeli noElitsafan, oonyana bakaUziyeli, uyisekazi ka-Aron, wathi kubo, Sondelani nibathwale abazalwana benu, nibasuse phambi kwengcwele, nibase ngaphandle kweminquba.

5 Basondela ke, babathwalela ngaphandle kweminquba, beneengubo zabo zangaphantsi, njengoko watshoyo uMoses.

6 Wathi uMoses kuAron, nakuElazare, nakuItamare, oonyana bakhe, Musani ukuziyeka ziyakazele iinwele zenu, ningazikrazuli iingubo zenu, ukuze ningafi, nokuze umsindo ungalifikeli ibandla lonke; abazalwana benu, yonke indlu kaSira yeli, bangakulilela bona ukutshisa akutshisileyo uYehova.

7 Ize ningaphumi emnyango wentente yokuhlangana, hleze nife; kuba ioli yokuthambisa kaYehova iphezu kwenu. Benza ke ngokwelizwi likaMoses.

8 Wathetha uYehova kuAron, esithi,

9 Musa ukusela wayini nasiselo sinxilisayo, wena noonyana bakho kunye nawe, ekungeneni kwenu ententeni yokuhlangana, ukuze ningafi. Ngummiselo ongunaphakade ezizukulwaneni zenu ke lowo;

10 ukuze kwahlulwe okungcwele kokuhlambelayo, nokuyinqambi kokuhlambulukileyo;

11 nokuze bayalwe oonyana bakaSirayeli ngemimiselo yonke awayithethayo uYehova kubo ngoMoses.

12 Wathetha uMoses kuAron, nakuElazare nakuItamare, oonyana bakhe abaselayo, wathi, Thabathani umnikelo wokudla oseleyo ekudleni kwasemlilweni kukaYehova, niwudle ungenagwele ecaleni lesibingelelo; kuba uyingcwele kangcwele lowo.

13 Nize niwudle endaweni engcwele, kuba umiselwe wena, umiselwe oonyana bakho, ekudleni kwasemlilweni kukaYehova; kuba ndiwiselwe umthetho ngokunjalo.

14 Ke incum yomtshangatshangiso nomlenze womrhumo, ezo nto nozidla endaweni emhlophe, wena noonyana bakho neentombi zakho kunye nawe; kuba zimiselwe wena, zimiselwe oonyana bakho; zenizinikiweyo emibingelelweni yoxolo yoonyana bakaSirayeli.

15 Umlenze womrhumo nencum yomtshangatshangiso yoziswa nokudla kwasemlilweni kwamanqatha, ukuba itshangatshangiswe ibe ngumtshangatshangiso phambi koYehova, ibe ngowakho noonyana bakho kunye nawe; ibe ngummiselo ongunaphakade, njengoko uYehova wawisayo umthetho.

16 Ibhokhwe yedini lesono wayifuna kunene uMoses. Yini? Itshisiwe. Waba noburhalarhume ngakuElazare noItamare, oonyana baka-Aron abaseleyo, esithi,

17 Kutheni na le nto ningalidlanga idini lesono endaweni engcwele? Kuba liyingcwele kangcwele; uninike lona ukuze nibuthwale ubugwenxa bebandla, ukuze nilicamagushele phambi koYehova.

18 Yabonani, alingeniswanga igazi lalo engcweleni phakathi; ninge nilidlile okunene engcweleni, njengoko ndawisa umthetho.

19 Wathetha uAron kuMoses, esithi, Yabona, namhlanje basondeze idini labo lesono, nedini labo elinyukayo phambi koYehova; ndahlelwa zezi zinto. Ukuba bendilidlile idini lesono namhla bekuya kulunga yini na emehlweni kaYehova?

20 Weva uMoses; kwalunga emehlweni akhe.

← ILevitikus 9   ILevitikus 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 10      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-7. Those who are in doctrine without a good life profane their worship by the lusts of selfish love, and are consequently vastated; but the good are instructed that worship ought to be internal as well as external; that external worship merely ought to be removed; and that with them the two should not be separated, lest profanation occur

Verses 8-11. The celestial man is instructed that worship must be from good, and not from truth, that a distinction may be made between true worship and false, and that the celestial may flow in with the spiritual, in order that the latter may receive instruction in Divine Truths

Verses 12-15. Concerning the appropriation of good with the celestial and spiritual man, and how it is connected with perception on the part of the former and acknowledgement on the part of the latter that all life is from the Lord

Verses 16-20. Further instruction as to the non-appropriation of good in profane worship, in consequence of there being no conjunction with the Lord by the good of innocence, and therefore no deliverance from evil.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 934, 1072, 2177, 2187, 9375, 9378, 9434, ...

Apocalypse Revealed 47, 395, 599, 748

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 49

True Christian Religion 223


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 324, 376, 496, 504, 577, 617

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IEksodus 6:18, 22, 23, 19:22, 24, 27:21, 28:38, 41, 29:7, 28, 33, 30:9

ILevitikus 2:3, 10, 3:17, 6:19, 7:30, 34, 8:12, 9:15, 24, 11:47, 14:57, 16:1, 20:25, 21:6, 10, 12, 22, 22:13, 24:9

Amanani 3:4, 6:3, 14:37, 16:22, 35, 20:12, 25, 26:61

IDuteronomi 33:10

Yoshuwa 7:1

2 Kumkani 1:10, 12

EyokuQala yeziKronike 24:2

2 yeziKronike 15:3

IiNdumiso 39:10, 93:5

UIsaya 28:7

UHezekile 22:26, 24:17, 44:21

UMalaki 2:7

Hebhere 12:29

Významy biblických slov

Oonyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

umlilo
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

iingubo
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

indlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ukusela
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Ibhokhwe
'A kid' signifies the truth of the church. 'A kid,' as in Isaiah 11:6, signifies the genuine truth of the church and also innocence and...

ubugwenxa
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

igazi
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

namhlanje
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Nadab and Abihu
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nadab and Abihu
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nadab and Abihu
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers Like Incense
In a spiritual sense, each of us has a tabernacle within us and a holy place in which to burn incense to the Lord.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Tabernacle of the Lord
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17


Přeložit: