İş 10:4

Studie

     

4 Sende insan gözü mü var?
İnsanın gördüğü gibi mi görüyorsun?