Yaratılış 36

Studovat vnitřní smysl

           

1 Esavın, yani Edomun öyküsü:

2 Esav şu Kenanlı kızlarla evlendi: Hititli Elonun kızı Âda; Hivli Sivonun torunu, Ânanın kızı Oholivama;

3 Nevayotun kızkardeşi, İsmailin kızı Basemat.

4 Âda Esava Elifazı, Basemat Reueli,

5 Oholivama Yeuş, Yalam ve Korahı doğurdu. Esavın Kenan ülkesinde doğan oğulları bunlardı.

6 Esav karılarını, oğullarını, kızlarını, evindeki bütün adamlarını, hayvanlarının hepsini, Kenan ülkesinde kazandığı malların tümünü alıp kardeşi Yakuptan ayrıldı, başka bir ülkeye gitti.

7 Birlikte yaşayamayacak kadar çok malları vardı. Yabancı olarak yaşadıkları bu topraklar davarlarına yetmiyordu.

8 Esav -Edom- Seir dağlık bölgesine yerleşti.

9 Seir dağlık bölgesine yerleşen Edomluların atası Esavın soyu:

10 Esavın oğullarının adları şunlardır: Esavın karılarından Âdanın oğlu Elifaz, Basematın oğlu Reuel.

11 Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz.

12 Timna Esavın oğlu Elifazın cariyesiydi. Elifaza Amaleki doğurdu. Bunlar Esavın karısı Âdanın torunlarıdır.

13 Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Esavın karısı Basematın torunlarıdır.

14 Sivonun torunu ve Ânanın kızı olan Esavın karısı Oholivamanın Esava doğurduğu oğullar şunlardır: Yeuş, Yalam, Korah.

15 Esavoğullarının boy beyleri şunlardır: Esavın ilk oğlu Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,

16 Korah, Gatam, Amalek. Bunlar Edom ülkesinde Elifazın soyundan beylerdi ve Âdanın torunlarıydı.

17 Esav oğlu Reuelin oğulları şunlardır: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Edom ülkesinde Reuelin soyundan gelen beylerdi ve Esavın karısı Basematın torunlarıydı.

18 Esavın karısı Oholivamanın oğulları şunlardır: Yeuş, Yalam, Korah. Bunlar Ânanın kızı olan Esavın karısı Oholivamanın soyundan gelen beylerdi.

19 Bunların hepsi Esavın -Edomun- oğullarıdır. Yukardakiler de onların beyleridir.

20 Ülkede yaşayan Horlu Seirin oğulları şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna,

21 Dişon, Eser, Dişan. Seirin Edomda beylik eden Horlu oğulları bunlardı.

22 Lotanın oğulları: Hori, Hemam. Timna Lotanın kızkardeşiydi.

23 Şovalın oğulları: Alvan, Manahat, Eval, Şefo, Onam.

24 Sivonun oğulları: Aya ve Âna. Babası Sivonun eşeklerini güderken çölde sıcak su kaynakları bulan Ânadır bu.

25 Ânanın çocukları şunlardı: Dişon ve Ânanın kızı Oholivama.

26 Dişonun oğulları şunlardı: Hemdan, Eşban, Yitran, Keran.

27 Eserin oğulları şunlardı: Bilhan, Zaavan, Akan.

28 Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.

29 Horlu boy beyleri şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna,

30 Dişon, Eser, Dişan. Seir ülkesindeki Horlu boy beyleri bunlardı.

31 İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti:

32 Beor oğlu Bala Edom Kralı oldu. Kentinin adı Dinhavaydı.

33 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.

34 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.

35 Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti.

36 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.

37 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.

38 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.

39 Akbor oğlu Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pauydu. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi.

40 Boylarına ve bölgelerine göre Esavın soyundan gelen beylerin adları şunlardı: Timna, Alva, Yetet,

41 Oholivama, Ela, Pinon,

42 Kenaz, Teman, Mivsar,

43 Magdiel, İram. Sahip oldukları ülkede yaşadıkları yerlere adlarını veren Edom beyleri bunlardı. Edomlular'ın atası Esav'dı.

  

Exploring the Meaning of Yaratılış 36      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4639. In the internal sense the subject here treated of is the Lord‘s Divine good natural, and the whole order of this good is described by the names. The Lord’s Divine good natural is "Esau".

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 36      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4639. In the internal sense the subject here treated of is the Lord‘s Divine good natural, and the whole order of this good is described by the names. The Lord’s Divine good natural is "Esau".

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3228, 4639, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1463, 1675, 4640, 4641, 4642, 8314

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Yaratılış 13:6, 14:6, 25:13, 30, 26:34, 32:4, 36:5, 8, 9, 14, 43

göç 15:15

sayılar 20:14

on emir kitaplarının beşincisi 2:5, 12, 22

Joshua 24:4

1 Samuel 14:47

1 Tarihler 1:35, 38, 43

İş 2:11

İşaya 63:1

Yeremya 48:24

Amos 1:12

Obadiah 1, 3

Významy biblických slov

Esav
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

çok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

Topraklar
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

Reuel
'Reuel' was a priest and so denotes the good of the church.

Zerah
'Zarah' in Hebrew, means 'to rise.' It's related the sun and the first appearance of its light. In Genesis 38:30, 'Zarah' or 'Zerah' signifies that...

oğullar
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

krallar
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Přeložit: