Mika 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 Men det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk skall strömma ditupp,

2 ja, många hednafolk skola åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

3 Och han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.

4 Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd, och ingen skall förskräcka honom; ty så har HERREN Sebaots mun talat.

5 Ja, alla andra folk vandra vart och ett i sin guds namn, men vi vilja vandra i HERRENS, vår guds, namn, alltid och evinnerligen.

6 På den dagen, säger HERREN, skall jag församla de haltande och hämta tillhopa de fördrivna och dem som jag har hemsökt med olyckor.

7 Och jag skall låta de haltande bliva en kvarleva och de långt bort förjagade ett mäktigt folk; och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg från nu och till evig tid.

8 Och du Herdetorn, du dotter Sions kulle, till dig skall det komma, ja, till dig skall det återvända, det forna herradömet, dottern Jerusalems konungavälde.

9 Men varför skriar du nu så högt? Finnes då ingen konung i dig, har du icke mer någon rådklok man, eftersom ångest, lik en barnaföderskas, har gripit dig?

10 Ja, väl må du vrida dig i födslosmärtor såsom en barnaföderska, du dotter Sion; ty nu måste du ut ur staden, du måste bo på öppna fältet; ja, du skall komma ända till Babel -- där skall du finna räddning, där skall HERREN förlossa dig ur dina fienders hand.

11 Nu hava många hednafolk församlat sig mot dig, och de säga: »Må hon varda skändad, så att våra ögon få skåda med lust på Sion.»

12 Men dessa känna icke HERRENS tankar, de förstå icke hans rådslut, att han har samlat dem såsom kärvar till tröskplatsen.

13 Upp då och tröska, du dotter Sion! Ty jag skall giva dig horn av järn och giva dig klövar av koppar, för att du må sönderkrossa många folk. Och deras byte skall du giva till spillo åt HERREN och deras skatter åt hela jordens HERRE.


Exploring the Meaning of Mika 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 218


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 2009, 2362, 3305, 4302, 4599, 5113, 6435, ...

Apocalypse Revealed 81, 167, 206, 270, 612, 704, 749, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 39, 64

True Christian Religion 117, 298, 304, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 102, 176, 220, 316, 403, 405, ...

Spiritual Experiences 4673

Marriage 117

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 22, 57, 99

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Samuelsboken 8:11

1 Konungaboken 5:5

2 Konungaboken 17:29

2 Krönikeboken 36:20, 23

Nehemja 3:25

Psaltaren 20:6, 24:1, 7, 25:8, 46:10, 83:5, 147:2

Ordspråksboken 3:25

Höga Visan 4:4

Jesaja 1:20, 2:1, 2, 10:7, 24:23, 32:17, 41:15, 51:4, 60:7, 22

Jeremia 4:31, 23:4, 30:6, 7, 10, 31:8, 32:40, 51:33

Klagovisorna 2:16

Hesekiel 17:23, 34:16, 38:16, 17, 43:7

Hosea 2:20

Obadja 1:12, 21

Mika 2:12, 13, 5:2, 3, 7

Sefanja 3:13, 19, 20

Sakaria 8:22, 9:9, 10:12, 12:3, 6, 14:10

Lukas 1:33

Johannes 16:21

Uppenbarelseboken 12:2

Významy biblických slov

dagar
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

berg
'Hills' signify the good of charity.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

många
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...


To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

vägar
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

plogbillar
'Ploughshares,; as in Isaiah 2:4 and Micah 4:3, signify the goods of the church which are perfected, or set forth by truths.

sitta
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

under
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

fikonträd
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

mun
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

evinnerligen
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Evig
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

dotter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

jerusalems
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

förlossa
'To redeem' signifies vindication and liberation, because there are two words in the original language, which mean 'redemption.' One means vindication from evil, and the...

fienders
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

tankar
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...

tröskplatsen
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

tröska
'To thresh,' as in Micah 4:13, signifies dissipating evils among people of the church.

horn
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

Järn
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

klövar
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

herre
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...


Přeložit: