Postanak 20

Study

           

1 A Avram otide odande na jug, i stani se između Kadisa i Sura; i živeše kao došljak u Geraru.

2 I govoraše za ženu svoju Saru: Sestra mi je. A car gerarski Avimeleh posla te uze Saru.

3 Ali dođe Bog Avimelehu noću u snu, i reče mu: Gle, poginućeš sa žene koju si uzeo, jer ima muža.

4 A Avimeleh ne beše se nje dotakao, i zato reče: Gospode, eda li ćeš i pravedan narod pogubiti?

5 Nije li mi sam kazao: Sestra mi je? A i ona sama kaza: Brat mi je. Učinio sam u čistoti srca svog i u pravdi ruku svojih.

6 Tada mu reče Bog u snu: Znam da si učinio u čistoti srca svog, zato te sačuvah da mi ne sagrešiš, i ne dadoh da je se dotakneš.

7 A sada vrati čoveku ženu njegovu, jer je prorok, i moliće se za te, te ćeš ostati živ. Ako li ne vratiš, znaj da ćeš umreti ti i svi tvoji.

8 I ujutru rano usta Avimeleh, i sazva sve sluge svoje, i kaza im sve ovo da čuju. I uplašiše se ljudi veoma.

9 Tada Avimeleh dozva Avrama i reče mu: Šta si nam učinio? Šta li sam ti zgrešio, te navuče na me i na carstvo moje toliko zlo? Učinio si mi šta ne valja činiti.

10 I još reče Avimeleh Avramu: Šta ti je bilo, te si to učinio?

11 A Avram odgovori: Govorih: jamačno nema straha Božjeg u ovom mestu, pa će me ubiti radi žene moje.

12 A upravo i jeste mi sestra, kći oca mog; ali nije kći moje matere, pa pođe za me.

13 A kad me Bog izvede iz doma oca mog, ja joj rekoh: Učini dobro, i kaži za me gde god dođemo: Brat mi je.

14 Tada Avimeleh uze ovaca i goveda i sluga i sluškinja, te dade Avramu, i vrati mu Saru ženu njegovu.

15 I reče Avimeleh Avramu: Evo, zemlja ti je moja otvorena, živi slobodno gde ti je volja.

16 A Sari reče: Evo dao sam tvom bratu hiljadu srebrnika; gle, on ti je očima pokrivalo pred svima koji budu s tobom; i to sve da ti je za nauku.

17 I Avram se pomoli Bogu, i isceli Bog Avimeleha i ženu njegovu i sluškinje njegove, te rađahu.

18 Jer Gospod beše sasvim zatvorio svaku matericu u domu Avimelehovom radi Sare žene Avramove.


Exploring the Meaning of Postanak 20      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 2496. In the twelfth chapter above, Abraham‘s sojourning in Egypt has been treated of; by which was signified the Lord’s instruction in memory-knowledges while still a boy. In this chapter the subject treated of is Abraham‘s sojourn in Gerar, where Abimelech was; by which the Lord’s instruction is in like manner signified, but in the doctrinal things of charity and faith. The subject that is especially treated of here is the doctrine of charity and faith in respect to its origin; namely, that it is spiritual from a celestial origin, but is not from the rational.

AC 2497. The Lord‘s state in which He was when He first instructed Himself in the doctrinal things of charity and faith is treated of; the state itself is signified by "Kadesh and Shur;" the doctrine of faith by "Abimelech king of Gerar" (verses 1, 2). That He at first thought in regard to the rational that it should be consulted (verse 2). That still it was not consulted (verses 3, 4, 8, 9). The reasons why He so thought (verses 5, 6, 10-13). That the doctrine of charity and faith is spiritual from a celestial origin (verse 7). That He was so instructed; and that then all things rational, as well as all memory-knowledges, were of service to Him, being like a covering or garment (verses 14-16). And in this way the doctrine was perfect (verse 17). That it would have been otherwise if the doctrine had come from the rational (verse 18).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: