Salmenes 1

Studie

  

1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

2 men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

3 Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

4 Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.

5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Scroll to see more.